oblig co to jest
Co to znaczy oblig? Definicja oblig skrypt dłużny, pisemne uznanie długu. obligować przest.

Czy przydatne?

Definicja oblig

Definicja z ang. oblig, z niem. oblig.

Co to znaczy OBLIG oblig skrypt dłużny, pisemne uznanie długu.obligować przest. zobowiązywać; upraszać.obowiązkowy obowiązujący; powinny, należny.obligo handl. zobowiązanie.obligacja instrument pożyczkowy: papier wartościowy dający posiadaczowi (nie emitentowi!) stałe oprocentowanie; papier emitowany poprzez przedsiębiorstwo, zobowiązujący do okresowej (zazwyczaj półrocznej) wypłaty oprocentowania i do wykupu wg wartości nominalnej po upływie określonego terminu.Etym. - wł. obbligo 'zobowiązanie; dług', późn.z łaciny obligatorius 'obowiązujący' i ?Xac. obligatio 'zobowiązanie' od obligare 'obwiązywać, bandażować; zobowiązywać'; ob- 'ob-'; ligare, zobacz liga

Czym jest oblig znaczenie w Znaczenie O .