co to jest
Co to znaczy OKT? Definicja OKT(A)-, OKTO- w złożeniach: osiem; zawierający 8 (atomów, grup i tak.

Czy przydatne?

Definicja OKT

Definicja z ang. OKT, z niem. OKT.

Co to znaczy OKT OKT(A)-, OKTO- w złożeniach: osiem; zawierający 8 (atomów, grup i tak dalej).oktagon geom. ośmiokąt.oktant dawny przyrząd astr. do wyznaczania położeń ciał niebieskich na niebie.oktawa muz. odległość (interwał) pomiędzy dwoma dźwiękami, z których wyższy notowany jest na 8 miejscu w relacji do niższego (por. prima); lit. zobacz stanca; moment ośmiu dni od jakiejś daty (na przykład w Kośc. rz.kat. uroczyście obchodzony 8. dzień po święcie).oktet zespół muz. złożony z ośmiu wykonawców; utwór na taki zespół.oktaedr geom. ośmiościan.Etym. - ?Xac. octo, gr. oktō '8'; zobacz -edr; -gon- 1; fr. octane 'oktan, związek organiczny, ciekły węglowodór nasycony mający 8 atomów węgla w cząsteczce' z gr. oktō; wł. ottetto 'oktet', ?Xac. octans dpn. octantis 'dzielący się na 8 części' i octava 'ósma" od ?Xac. octo

Czym jest OKT znaczenie w Znaczenie O .