onim co to jest
Co to znaczy ONIM? Definicja ONIM, ONOMA(TO)- w złożeniach: nazwa; imię; słowo. Etym. - gr. -ōnymos.

Czy przydatne?

Definicja ONIM

Co to znaczy ONIM ONIM, ONOMA(TO)- w złożeniach: nazwa; imię; słowo.Etym. - gr. -ōnymos od ónyma, ónoma 'imię; słowo; tytuł; godność; pozór; osoba'; por. anonim; homonimy; kryptonim; metonimia; onomastyka; paronomazja; patronimik; pseud

Czym jest ONIM znaczenie w Znaczenie O .