opera co to jest
Co to znaczy opera? Definicja opera utwór dramatyczno-muz., gdzie całe libretto jest śpiewane (por.

Czy przydatne?

Definicja opera

Co to znaczy OPERA opera utwór dramatyczno-muz., gdzie całe libretto jest śpiewane (por. aria; recitativo: duet, tercet, kwartet i tak dalej; uwertura; intermezzo; antrakt); (gmach, gdzie się odbywa) przedstawienie operowe.opus ?Xac., r.nij., muz. dzieło, utwór (a. zestaw utworów) numerowany wg kolejności wydania.opéra comique fr., opera komiczna, wodewil: opera mająca również dialogi mówione.operatywny sprawny, zdolny do skutecznego działania; efektywny, skuteczny.opere citato (op.cit.) ?Xac., w cytowanym (ponad) dziele.operations-research z angielskiego:, ekon. badanie przedsiębiorstw, sposoby racjonalnego rozwiązywania problemów przedsiębiorstwa na podstawach mat.operacja działania, szereg działań; zespół działań (na przykład mat., wojsk.); med. zabieg chirurgiczny.opera aperta wł., plast., dosł. 'dzieło otwarte', wieloznaczne, dopuszczające sporo równoprawnych interpretacji, odpowiednio z pewnymi tendencjami sztuki współczesnej (termin wprowadzony w 1962 poprzez estetyka wł. Umberto Eco).opera seria wł., ogromna opera dramatyczna.opéra bouffe fr., opera parodystyczna; operofarsa.opera omnia ?Xac., dzieła wszystkie; wydanie kompetentne dzieł pisarza.operetka komedia muz. z towarzyszeniem orkiestry, z dialogami, śpiewami i tańcami; por. musical, wodewil.opusculum (l.mn. opuscula) [wym. opusku...] ?Xac., opuskuł, dziełko, rozprawka, drobne studium.Etym. - wł. operetta zdrobn. od opera 'opera' z ?Xac. l.mn. r.nij. 'dzieło; trud'; z angielskiego: operation 'działanie; czynność; operacja (finans., med., wojsk.)' i późn.z łaciny operator 'pracownik' z ?Xac. operatus p.p. od operari 'pracować' z opus dpn. operis 'dzieło; robota; gest'; por. kooperacja; oficyna; z angielskiego: research 'poszukiwanie, badanie'

Czym jest opera znaczenie w Znaczenie O .