ordynacja co to jest
Co to znaczy ordynacja? Definicja ordynacja Kośc. rz.kat. udzielanie święceń; ustawa, regulamin.

Czy przydatne?

Definicja ordynacja

Definicja z ang. regulations, z niem. Vorschriften.

Co to znaczy ORDYNACJA ordynacja Kośc. rz.kat. udzielanie święceń; ustawa, regulamin, zestaw regulaminów, zarządzeń prawn., dotyczących jakiejś dziedziny (na przykład o. wyborcza); dawn. ogromny dorobek rodowy, niepodzielny i niezbywalny, dziedziczony poprzez jednego spadkobiercę (zazw. pierworodnego syna); ustawa regulująca taki sposób dziedziczenia; majorat.ordynat dawn. właściciel majątku stanowiącego ordynację.ordynować pełnić wymagania ordynatora; przyjmować, leczyć pacjentów; przepisywać leki.ordynek przest. szyk, formacja, rozstawienie (zwł. wojska).ordynariusz robotnik rolny pracujący za ordynarię; Kośc. rz.kat. zwierzchnik duchowny mający jurysdykcję zwyczajną (na przykład biskup na terenie swojej diecezji).ordynaria część zarobków pracowników rolnych wypłacana w naturze, na przykład w zbożu, drzewie i tym podobneordynans żołnierz pełniący stałą służbę przy oficerze; dawn. rozkaz, polecenie, służba, dyżur.ordynator doktor ordynujący, prowadzący oddziałem szpitala, prymariusz.Etym. - fr. ordonnance 'nakaz; przepis; ordynans' (od ordonner 'zalecać; porządkować'), nm. Ordnung 'porządek; szyk wojska' (od ordnem 'porządkować') i ?Xac. ordinatio 'porządek' (z ordinare 'porządkować') od ordo 'szereg; porządek'; ordinarius 'zwykły; szeregowy' i ordinator 'porządkujący' (z ordinatus 'uporządkowany') od ordo; por. ekstraordynaryjny; koordynacja; subordynacja

Czym jest ordynacja znaczenie w Znaczenie O .