organ co to jest
Co to znaczy organ? Definicja organ anat. narząd; urząd, organizacja pełniąca określone funkcje.

Czy przydatne?

Definicja organ

Definicja z ang. organ, z niem. Orgel.

Co to znaczy ORGAN organ anat. narząd; urząd, organizacja pełniąca określone funkcje społ.; pismo reprezentujące poglądy organizacji polit., społ., nauk. i tym podobne; (w l.mn.) instrument muz. dęty klawiszowy, składający się z dużej liczby piszczałek (zobacz manuał; rejestr).organella biol. wyspecjalizowana część plazmy komórki pierwotniaka (jak rzęska, nibynóżka, wodniczka), odpowiadająca funkcjonalnie narządowi wielokomórkowca.organizm istota żywa, ustrój cielesny; przen. zespół tworzący całość, strukturę.organiczny należący do świata zwierząt i roślin; właściwy organizmom (istotom) żywym a. od nich pochodzący; chem. w odniesieniu związków węgla; mający charakter jakiejś struktury; nierozerwalny; (wstręt o.) żywiołowy, wrodzony, niepokonany.organizacja zorganizowana ekipa ludzi o wspólnym programie i celu; organizacja społ., partyjna i tym podobne; (z)organizowanie, forma, mechanizm; budowa (substancji, organizmu), konstytucja (fiz., psych.); usposobienie, natura.Etym. - n.z łaciny organella 'jw.', śrdw.z łaciny organisatio 'mechanizm' i gr. organikós 'wytworzony dzięki narzędzia' od órganon 'narzędzie; instrument; przyrząd; organ'

Czym jest organ znaczenie w Znaczenie O .