Patriarcha

Oceń przydatność:

     

  patriarcha praojciec, protoplasta rodu; głowa rodu (w ustroju rodowym); wg Biblii - nazwa nadawana Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi i jego 12 synom; najwyższy po papieżu dostojnik kośc.; tytuł niektórych zwierzchników Kośc. wschodniego; przen. czcigodny starzec; najstarszy z żyjących mistrzów jakiejś sztuki.   patriarchalny sędziwy, poważany; oparty na poszanowaniu starszeństwa, rodziny, tradycji; ojcowski; odnoszący się do patriarchy a. patriarchatu, ostatniego okresu wspólnoty pierwotnej, w którym dominujące stanowisko zajmuje mężczyzna stojący na czele rodu.   Etym. - gr. patriárchēs 'praojciec'; patría 'rodowód; klan; rodzina; ojczyzna' z patēr 'ojciec'; zob. -archa-; por. apatryda; eupatrydzi; patriotyzm; patrystyka.

Podobne tłumaczenia na literę P

Wytłumaczenia:

  • kaszmir ->  kaszmir miękka, lekka tkanina z wełny kóz kaszmirskich a. jej
  • Shrove Tuesday ->  Shrove Tuesday ang., zob. Mardi gras
  • Ungeduld des Herzens -> Ungeduld des Herzens nm., Niecierpliwość serca. Etym. -&
  • corral -> corral hiszp., [wym. korral] zagroda dla (chwytania) bydła

Co oznacza patriarcha? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.