Patriarcha

Oceń przydatność:

     

  patriarcha praojciec, protoplasta rodu; głowa rodu (w ustroju rodowym); wg Biblii - nazwa nadawana Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi i jego 12 synom; najwyższy po papieżu dostojnik kośc.; tytuł niektórych zwierzchników Kośc. wschodniego; przen. czcigodny starzec; najstarszy z żyjących mistrzów jakiejś sztuki.   patriarchalny sędziwy, poważany; oparty na poszanowaniu starszeństwa, rodziny, tradycji; ojcowski; odnoszący się do patriarchy a. patriarchatu, ostatniego okresu wspólnoty pierwotnej, w którym dominujące stanowisko zajmuje mężczyzna stojący na czele rodu.   Etym. - gr. patriárchēs 'praojciec'; patría 'rodowód; klan; rodzina; ojczyzna' z patēr 'ojciec'; zob. -archa-; por. apatryda; eupatrydzi; patriotyzm; patrystyka.

Podobne tłumaczenia na literę P

Wytłumaczenia:

  • MAN ->  -MAN w złożeniach: człowiek rozmiłowany w czym, wielbiący co
  • ab Iove principium -> ab Iove principium łac., początek od Jowisza, tj. (zaczynać) od
  • gnu ->  gnu hotent., wielka antylopa o głowie przypominającej głowę
  • hisowanie ->  hisowanie żegl. podnoszenie do góry (zwł. żagli) za pomocą liny
  • Loneliness of the Long Distance Runner ->  (The) Loneliness of the Long Distance Runner ang., Samotność

Co oznacza patriarcha? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.