Co znaczy patriarcha

Oceń przydatność:

Tłumaczenie:   patriarcha praojciec, protoplasta rodu; głowa rodu (w ustroju rodowym); wg Biblii - nazwa nadawana Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi i jego 12 synom; najwyższy po papieżu dostojnik kośc.; tytuł niektórych zwierzchników Kośc. wschodniego; przen. czcigodny starzec; najstarszy z żyjących mistrzów jakiejś sztuki.   patriarchalny sędziwy, poważany; oparty na poszanowaniu starszeństwa, rodziny, tradycji; ojcowski; odnoszący się do patriarchy a. patriarchatu, ostatniego okresu wspólnoty pierwotnej, w którym dominujące stanowisko zajmuje mężczyzna stojący na czele rodu.   Etym. - gr. patriárchēs 'praojciec'; patría 'rodowód; klan; rodzina; ojczyzna' z patēr 'ojciec'; zob. -archa-; por. apatryda; eupatrydzi; patriotyzm; patrystyka.

Podobne tłumaczenia na literę P

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Famusow Tłumaczenie   Famusow karierowicz-biurokrata schlebiający przełożonym, wyniosły i arogancki w stosunku do podwładnych, protegujący krewniaków
  • Co znaczy System quota Tłumaczenie quota system w USA - system limitów ograniczających liczbę imigrantów z pewnych krajów; (1963) w USA - system zmuszający do przyjęcia do
  • Co znaczy Parataksa Tłumaczenie   parataksa językozn. układ zdań złożonych współrzędnie; por. hipotaksa.   Etym. - zob. para-; taksja

Co oznacza patriarcha? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.