Co znaczy patriarcha

Oceń przydatność:

Tłumaczenie:   patriarcha praojciec, protoplasta rodu; głowa rodu (w ustroju rodowym); wg Biblii - nazwa nadawana Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi i jego 12 synom; najwyższy po papieżu dostojnik kośc.; tytuł niektórych zwierzchników Kośc. wschodniego; przen. czcigodny starzec; najstarszy z żyjących mistrzów jakiejś sztuki.   patriarchalny sędziwy, poważany; oparty na poszanowaniu starszeństwa, rodziny, tradycji; ojcowski; odnoszący się do patriarchy a. patriarchatu, ostatniego okresu wspólnoty pierwotnej, w którym dominujące stanowisko zajmuje mężczyzna stojący na czele rodu.   Etym. - gr. patriárchēs 'praojciec'; patría 'rodowód; klan; rodzina; ojczyzna' z patēr 'ojciec'; zob. -archa-; por. apatryda; eupatrydzi; patriotyzm; patrystyka.

Podobne tłumaczenia na literę P

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Prefiguracja Tłumaczenie   prefiguracja coś, co zapowiada, zwiastuje, sugeruje późniejsze wydarzenie, stanowi jego antycypację.   Etym. - późn
  • Co znaczy Boy Tłumaczenie boy [wym. boj] chłopiec do posług, na posyłki, zwł. w hotelach.   Etym. - ang. 'chłopiec; młodzieniec; jw.; służący (w
  • Co znaczy Amaretto Tłumaczenie   amaretto wł. ciasteczko a. makaronik z gorzkimi migdałami; włoski likier o smaku migdałowym.   Etym. - wł. zdrobn. od
  • Co znaczy Piktografia Tłumaczenie   piktografia pismo obrazkowe, rysunkowe; jedna z postaci prapisma niepiśmiennych ludów pierwotnych; system piktogramów, rysunkowych

Co oznacza patriarcha? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.