Co znaczy postindustrialne społeczeństwo

Oceń przydatność:

Tłumaczenie:   postindustrialne społeczeństwo w którym rozwój przemysłu ustąpił pierwszeństwa rozwojowi informatyki, miniaturyzacji, robotyzacji itd.   Etym. - zob. post-; industrialny; socjolog amer. Daniel Bell, passim

Podobne tłumaczenia na literę P

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Zoa Tłumaczenie   -ZOA w złożeniach: zwierzęta.   Etym. - gr. dzōa l.mn. od dzōion, zob. -zoo-; por. metazoa; protozoa
  • Co znaczy Dhoti Tłumaczenie   dhoti hindi, długa przepaska na biodra noszona w Indiach przez mężczyzn; materiał, z którego robi się takie przepaski
  • Co znaczy Ementaler Tłumaczenie   ementaler zob. emmentaler
  • Co znaczy Postylla Tłumaczenie   postylla dawn. (zbiór) komentarz(y) do Biblii, Ewangelii; objaśnienie perykopy.   Etym. - śrdw.łac. postilla 'jw.' od
  • Co znaczy Ryga Tłumaczenie   ryga grubo liniowana podkładka pod papier piśmienny, ułatwiająca równe pisanie.   Etym. - wł. riga 'kreska; linia

Co oznacza postindustrialne społeczeństwo? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.