Czy przydatne?

Co znaczy postindustrialne społeczeństwo

Definicja z ang. post-industrial society, z niem. post-industriellen Gesellschaft.

Tłumaczenie: postindustrialne społeczeństwo gdzie postęp przemysłu ustąpił pierwszeństwa postępowi informatyki, miniaturyzacji, robotyzacji i tak dalejEtym. - zobacz post-; industrialny; socjolog amer. Daniel Bell, passim

Czym jest postindustrialne społeczeństwo znaczenie w Znaczenie P .