Czy przydatne?

Co znaczy postindustrialne społeczeństwo

Definicja z ang. post-industrial society, z niem. post-industriellen Gesellschaft.

Tłumaczenie:  postindustrialne społeczeństwo gdzie rozwój przemysłu ustąpił pierwszeństwa rozwojowi informatyki, miniaturyzacji, robotyzacji i tak dalej Etym. - zobacz post-; industrialny; socjolog amer. Daniel Bell, passim

Czym jest postindustrialne społeczeństwo znaczenie w Słownik na P .