Co znaczy postindustrialne społeczeństwo

Oceń przydatność:

Tłumaczenie:   postindustrialne społeczeństwo w którym rozwój przemysłu ustąpił pierwszeństwa rozwojowi informatyki, miniaturyzacji, robotyzacji itd.   Etym. - zob. post-; industrialny; socjolog amer. Daniel Bell, passim

Podobne tłumaczenia na literę P

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Tennis paddle Tłumaczenie   paddle tennis zob. platform tennis
  • Co znaczy Skarabeusz Tłumaczenie   skarabeusz poświętnik czczony, zool. duży, czarny, żywiący się nawozem chrząszcz, występujący w krajach basenu M. Śródziemnego
  • Co znaczy Refugium Tłumaczenie   refugium ostoja, biol. obszar, na którym jakiś gatunek a. grupa systematyczna roślin a. zwierząt przetrwały w okresie (zwł. w epoce
  • Co znaczy Idylla Tłumaczenie   idylla (poemat opisujący) beztroskie, spokojne, pogodne, szczęśliwe (zwł. wiejskie) życie bez konfliktów; sielanka; niczym nie

Co oznacza postindustrialne społeczeństwo? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.