Rabbi

Oceń przydatność:

     

  rabbi honorowy tytuł żyd. uczonych, nauczycieli zakonu.   rabin duchowny żyd. gminy relig., biegły w prawie relig.   Etym. - hebr. rabbī 'mistrzu mój'; rabh 'wielki; mistrz'; -ī 'mój'.

Podobne tłumaczenia na literę R

Wytłumaczenia:

  • on dit -> on dit fr., [wym. ą di] (tak) powiadają; podobno (tak jest); takie
  • celebrans ->  celebrans duchowny odprawiający nabożeństwo, prowadzący
  • homotetia ->  homotetia mat. jednokładność. homotetyczny mat
  • dysocjacja ->  dysocjacja fiz., chem. samorzutny rozpad cząsteczek: na jony

Co oznacza rabbi? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.