Czy przydatne?

Co znaczy rabbi

Definicja z ang. rabbi, z niem. Rabbiner.

Tłumaczenie:  rabbi honorowy tytuł żyd. uczonych, nauczycieli zakonu. rabin duchowny żyd. gminy relig., biegły w prawie relig. Etym. - hebr. rabbī 'mistrzu mój'; rabh 'ogromny; mistrz'; -ī 'mój'.

Czym jest rabbi znaczenie w Słownik na R .