Reputacja

Oceń przydatność:

     

  reputacja (dobra) opinia (o kimś), renoma, (dobra) sława, (dobre) imię.   Etym. - łac. reputatio 'rachuba; rozwaga' od reputare 'policzyć; ogarnąć myślą'; zob. re-; putare 'obcinać; rozmyślać'.

Podobne tłumaczenia na literę R

Wytłumaczenia:

  • pacta sunt servanda -> pacta sunt servanda łac., umowy zobowiązują, umów należy dotrzymywać
  • muzeum ->  muzeum zob. muzealny
  • perkal ->  perkal mocne, gładkie, cienkie płótno bawełniane na bieliznę
  • schlagfertig -> schlagfertig [wym. szla:kfertik] zawsze gotów do celnej, ciętej
  • Numeri ->  Numeri Księga Liczb, 4. księga biblijnego Pięcioksięgu; por

Co oznacza reputacja? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.