Czy pomogło?

Co znaczy reputacja

Tłumaczenie:   reputacja (dobra) opinia (o kimś), renoma, (dobra) sława, (dobre) imię.   Etym. - łac. reputatio 'rachuba; rozwaga' od reputare 'policzyć; ogarnąć myślą'; zob. re-; putare 'obcinać; rozmyślać'.

Podobne tłumaczenia na literę R

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Infratest Tłumaczenie   infratest przeprowadzana przez bezstronną organizację ankieta wśród reprezentacyjnej grupy odbiorców RTV, mająca stwierdzić stopień
  • Co znaczy Agitur res tua nam Tłumaczenie nam tua res agitur (paries cum proximus ardet) łac., ciebie wszak rzecz dotyczy; ty sam jesteś przecież w niebezpieczeństwie (gdy ściana u
  • Co znaczy Alotrop Tłumaczenie   alotrop chem. zjawisko istnienia jakiejś substancji, zwł. pierwiastka, w różnych postaciach, jak np. węgla w postaci diamentu i
  • Co znaczy Ceramika Tłumaczenie   ceramika sztuka wyrabiania i wypalania przedmiotów z różnych glin naturalnych; wytwory tej sztuki: garncarskie, kamionkowe
  • Co znaczy Niwelacja Tłumaczenie   niwelacja wyrównywanie, doprowadzanie do jednego poziomu, znoszenie różnic, nierówności; w geodezji: pomiar różnicy wysokości

Co oznacza reputacja? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.