Co znaczy reputacja

Oceń przydatność:

Tłumaczenie:   reputacja (dobra) opinia (o kimś), renoma, (dobra) sława, (dobre) imię.   Etym. - łac. reputatio 'rachuba; rozwaga' od reputare 'policzyć; ogarnąć myślą'; zob. re-; putare 'obcinać; rozmyślać'.

Podobne tłumaczenia na literę R

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Konfiguracja Tłumaczenie   konfiguracja ukształtowanie, układ, zwł. terenu; położenie ciał niebieskich na niebie w stosunku do Słońca.   konfiguracjonizm
  • Co znaczy Porfirogeneta Tłumaczenie   porfirogeneta dosł. 'urodzony w purpurze'; syn urodzony po wstąpieniu ojca na tron.   Etym. - śr.gr. porphyrogénnētos
  • Co znaczy Folusz Tłumaczenie   folusz pilśniarka, maszyna do folowania, powierzchniowego spilśniania tkanin wełnianych.   Etym. - prawdop. od hol

Co oznacza reputacja? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.