Software

Oceń przydatność:

     

software [wym. softuäe] oprogramowanie komputera; wszystko to, co służy realizacji algorytmów na komputerze i nie jest elementem konstrukcyjnym (hardware); przen. myśl techniczna i organizacyjna (zwł. w przeciwieństwie do kapitałów, środków trwałych).   Etym. - ang. 'jw.'; soft 'miękki'; ware, zob. hardware.

Podobne tłumaczenia na literę S

Wytłumaczenia:

  • causeur -> causeur [wym. kozö:r] człowiek umiejący rozmawiać, gawędzić płynnie
  • kazuistyka ->  kazuistyka prawn. metoda formułowania przepisów, oparta
  • kronika ->  kronika dzieło hist. okresu przednaukowego; opis, zapis
  • arkan ->  arkan długi sznur a. rzemień z ruchomą pętlą, uwiązany do

Co oznacza software? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.