Czy pomogło?

Co znaczy software

Tłumaczenie: software [wym. softuäe] oprogramowanie komputera; wszystko to, co służy realizacji algorytmów na komputerze i nie jest elementem konstrukcyjnym (hardware); przen. myśl techniczna i organizacyjna (zwł. w przeciwieństwie do kapitałów, środków trwałych).   Etym. - ang. 'jw.'; soft 'miękki'; ware, zob. hardware.

Podobne tłumaczenia na literę S

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Gram Tłumaczenie   gram (g) podstawowa jednostka masy, równa masie 1 cm3 wody w temp. 4°C.   -GRAM, GRAM(O) w złożeniach: jednostka, której
  • Co znaczy Farfura Tłumaczenie   farfura fajans.   farfury naczynia fajansowe.   Etym. - osm.tur. farfur z pers
  • Co znaczy Ludolfina Tłumaczenie   ludolfina niewymierna liczba p (pi), wyrażająca stosunek długości okręgu koła do długości jego średnicy, w przybliżeniu 3,1415926535
  • Co znaczy Lui pur fait jai que ce oublie donc atil dieu Tłumaczenie Dieu, a-t-il donc oublié ce que j'ai fait pur lui? fr., czyżby więc Bóg zapomniał, com (wszystko) dla Niego uczynił?   Etym. -&
  • Co znaczy Fidei defensor Tłumaczenie defensor fidei łac., obrońca wiary, tytuł nadany przez papieża królowi ang. Henrykowi VIII Tudorowi za książkę przeciw Lutrowi, noszony do

Co oznacza software? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.