Co znaczy software

Oceń przydatność:

Tłumaczenie: software [wym. softuäe] oprogramowanie komputera; wszystko to, co służy realizacji algorytmów na komputerze i nie jest elementem konstrukcyjnym (hardware); przen. myśl techniczna i organizacyjna (zwł. w przeciwieństwie do kapitałów, środków trwałych).   Etym. - ang. 'jw.'; soft 'miękki'; ware, zob. hardware.

Podobne tłumaczenia na literę S

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Reszka Tłumaczenie   reszka awers.   Etym. - ros. riészka 'jw.'
  • Co znaczy Rezystancja Tłumaczenie   rezystancja fiz. opór elektr. czynny, oporność elektr. czynna, omowa (zob. om).   rezystor opornik elektr.  
  • Co znaczy Radioaktywność Tłumaczenie   radioaktywność fiz. promieniotwórczość.   radiologia med. promieniolecznictwo; rentgenologia.   radioastronomia dział astr

Co oznacza software? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.