Co znaczy software

Oceń przydatność:

Tłumaczenie: software [wym. softuäe] oprogramowanie komputera; wszystko to, co służy realizacji algorytmów na komputerze i nie jest elementem konstrukcyjnym (hardware); przen. myśl techniczna i organizacyjna (zwł. w przeciwieństwie do kapitałów, środków trwałych).   Etym. - ang. 'jw.'; soft 'miękki'; ware, zob. hardware.

Podobne tłumaczenia na literę S

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Dezynwoltura Tłumaczenie   dezynwoltura lekceważące, zbyt swobodne zachowanie się.   Etym. - fr. désinvolture 'swoboda, niewymuszoność' z wł
  • Co znaczy Martius campus Tłumaczenie Campus Martius łac., Pole Marsowe, obszar poza murami miasta, w zakolu Tybru, w republikańskim Rzymie miejsce zgromadzeń, przeglądów wojska
  • Co znaczy Wedy Tłumaczenie   Wedy, Weda, najdawniejsze księgi ind. z okresu 1500 do 300 p.n.e., spisane w jęz. wedyjskim (staroind.), będące zbiorem obrzędów

Co oznacza software? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.