tauto co to jest
Co to znaczy TAUTO? Definicja TAUTO- w złożeniach: ten sam, to samo (powtórzone). tautogram tekst.

Czy przydatne?

Definicja TAUTO

Definicja z ang. Tauto, z niem. Tauto.

Co to znaczy TAUTO TAUTO- w złożeniach: ten sam, to samo (powtórzone).tautogram tekst, gdzie wszystkie wyrazy rozpoczynają się tą samą literą.tautologia pot. niepotrzebne powtórzenie wyrazu, myśli zawartych już raz w danej wypowiedzi (por. pleonazm); log. wypowiedź, której prawdziwość gwarantowana jest poprzez samą jej strukturę.Etym. - gr. tautologia 'jw.'; tautó 'to samo' od to autó(n) 'jp.' (zobacz auto-); zobacz -gram-; -log; log

Czym jest TAUTO znaczenie w Znaczenie T .