tektonika co to jest
Co to znaczy tektonika? Definicja tektonika archit. zwartość organiczna, jedność kompozycyjna.

Czy przydatne?

Definicja tektonika

Definicja z ang. tectonics, z niem. Tektonik.

Co to znaczy TEKTONIKA tektonika archit. zwartość organiczna, jedność kompozycyjna (projektu; budowli); geotektonika, edukacja o ruchach skorupy ziemskiej i ułożeniu mas skalnych, związanym z tymi ruchami.Etym. - gr. tektonikē 'sztuka budownicza' od téktōn 'rzemieślnik; twórca, mistrz'; por. architektonika

Czym jest tektonika znaczenie w Znaczenie T .