Czy pomogło?

Co znaczy teleprompter

Tłumaczenie:   teleprompter TV 'murzynka', wizualny sufler, urządzenie, zazw. w kształcie obracającego się bębna a. rolek z nawiniętym papierem, na którym dużymi literami napisano tekst dla mówcy, znajdujące się naprzeciw niego, w studio, poza zasięgiem obiektywu kamery TV.   Etym. - nazwa handl.; zob. tele-; ang. prompt 'nakłaniać; podpowiadać' z łac. promptus 'widoczny; gotowy, wygodny' z p.p. od promere 'wydobywać, wyjawiać'; zob. pro-; emere, zob. asumpt.

Podobne tłumaczenia na literę T

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Fingować Tłumaczenie   fingować pozorować; udawać, zmyślać; fałszować.   Etym. - łac. fingere 'kształtować; zdobić; jw.'
  • Co znaczy Baretka Tłumaczenie   baretka wstążka odznaczeniowa naszywana na kurtce mundurowej a. marynarce, zastępująca właściwą odznakę.   Etym. - fr
  • Co znaczy Gemutlich Tłumaczenie   gemütlich przytulny(-nie), swojski(-ko), miły(-le), przyjemny(-nie); por. ujutno.   Etym. - nm. 'jw.' od Gemüt 'umysł
  • Co znaczy Emploi Tłumaczenie emploi [wym. ãplua] rodzaj ról, w których aktor się specjalizuje.   Etym. - fr. 'użytek; zajęcie, posada; jw.' od employer
  • Co znaczy Ametyst Tłumaczenie   ametyst odmiana kwarcu, kamień półszlachetny, przezroczysty, fioletowy a. purpurowoczerwony.   Etym. - gr. améthystos

Co oznacza teleprompter? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.