Teleprompter

Oceń przydatność:

     

  teleprompter TV 'murzynka', wizualny sufler, urządzenie, zazw. w kształcie obracającego się bębna a. rolek z nawiniętym papierem, na którym dużymi literami napisano tekst dla mówcy, znajdujące się naprzeciw niego, w studio, poza zasięgiem obiektywu kamery TV.   Etym. - nazwa handl.; zob. tele-; ang. prompt 'nakłaniać; podpowiadać' z łac. promptus 'widoczny; gotowy, wygodny' z p.p. od promere 'wydobywać, wyjawiać'; zob. pro-; emere, zob. asumpt.

Podobne tłumaczenia na literę T

Wytłumaczenia:

  • eo ipso -> eo ipso łac., tym samym; dlatego właśnie; z tego wynika
  • trier ->  tryjer, trier, roln. maszyna do sortowania nasion (gł. zbóż) wg
  • maitre dhotel -> maître d'hôtel [wym. me:tr dotel] szef sali w restauracji. Etym

Co oznacza teleprompter? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.