Teleprompter

Oceń przydatność:

     

  teleprompter TV 'murzynka', wizualny sufler, urządzenie, zazw. w kształcie obracającego się bębna a. rolek z nawiniętym papierem, na którym dużymi literami napisano tekst dla mówcy, znajdujące się naprzeciw niego, w studio, poza zasięgiem obiektywu kamery TV.   Etym. - nazwa handl.; zob. tele-; ang. prompt 'nakłaniać; podpowiadać' z łac. promptus 'widoczny; gotowy, wygodny' z p.p. od promere 'wydobywać, wyjawiać'; zob. pro-; emere, zob. asumpt.

Podobne tłumaczenia na literę T

Wytłumaczenia:

  • causeur -> causeur [wym. kozö:r] człowiek umiejący rozmawiać, gawędzić płynnie
  • kazuistyka ->  kazuistyka prawn. metoda formułowania przepisów, oparta
  • kronika ->  kronika dzieło hist. okresu przednaukowego; opis, zapis
  • arkan ->  arkan długi sznur a. rzemień z ruchomą pętlą, uwiązany do

Co oznacza teleprompter? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.