Czy pomogło?

Co znaczy teleprompter

Tłumaczenie:   teleprompter TV 'murzynka', wizualny sufler, urządzenie, zazw. w kształcie obracającego się bębna a. rolek z nawiniętym papierem, na którym dużymi literami napisano tekst dla mówcy, znajdujące się naprzeciw niego, w studio, poza zasięgiem obiektywu kamery TV.   Etym. - nazwa handl.; zob. tele-; ang. prompt 'nakłaniać; podpowiadać' z łac. promptus 'widoczny; gotowy, wygodny' z p.p. od promere 'wydobywać, wyjawiać'; zob. pro-; emere, zob. asumpt.

Podobne tłumaczenia na literę T

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Discontent our of winter the Tłumaczenie the winter of our discontent ang., zima naszej niełaski.   Etym. - z Szekspira (Ryszard III, 1, 1)
  • Co znaczy Labry Tłumaczenie   labry her. ozdoba, obramowanie hełmu nad tarczą herbową i tarczy (tkanina, płaszcz, liść akantu).   Etym. - nm
  • Co znaczy Syndrom Tłumaczenie   syndrom med. obraz choroby, zespół charakterystycznych dla niej symptomów, objawów.   Etym. - gr. syndromē 'zbieganie
  • Co znaczy Ounce Tłumaczenie ounce ang., [wym. auns] zob. uncja
  • Co znaczy Lutet Tłumaczenie   lutet chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, promieniotwórczy metal ziem rzadkich; por. lantanowce.   Etym. - od łac. Lutetia

Co oznacza teleprompter? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.