temperament co to jest
Co to znaczy temperament? Definicja temperament psych. układ cech psych. stanowiących jedną z.

Czy przydatne?

Definicja temperament

Definicja z ang. temperament, z niem. Temperament.

Co to znaczy TEMPERAMENT temperament psych. układ cech psych. stanowiących jedną z podstaw charakteru; wrodzone właściwości elementarne uczuć, woli i czynności ruchowych; jakość reakcji uczuciowych, prędkość, siła i czas trwania reakcji na podniety; wysoki stopień pobudliwości fiz. i seksualnej; pot. usposobienie żywe, natura pełna werwy, żywotności, energii, inicjatywy; charakter jednostki, określony, wg fizjologii staroż. i śrdw., proporcją humorów w organizmie (choleryk, flegmatyk, melancholik, sangwinik); por. humor(y).temperować powściągać, łagodzić; zaostrzać (ołówek).temperowany równomiernie mechanizm dźwiękowy - muz. dzielący oktawę na równe części (półtony), redukujący liczbę dźwięków do dwunastu.temp. ciepłota, miara stopnia nagrzania ciała.Etym. - wł. temperare 'łagodzić; hartować; zaostrzać (ołówek)'; ?Xac. temperamentum 'właściwa mieszanina, miara; umiar' i temp. 'jp.' od temperare 'stosownie ogrzewać; chłodzić; mieszać; regulować; miarkować' od (?) tempus dpn. temporis 'czas; (właściwa) pora'

Czym jest temperament znaczenie w Znaczenie T .