templariusz co to jest
Co to znaczy templariusz? Definicja templariusz członek zakonu rycerskiego, zał. około r. 1118, w.

Czy przydatne?

Definicja templariusz

Co to znaczy TEMPLARIUSZ templariusz członek zakonu rycerskiego, zał. około r. 1118, w momencie krucjat, dla zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymom udającym się do Palestyny i do walki z muzułmanami, zniesionego w r. 1312 poprzez sobór vienneński z woli króla fr. Filipa IV Pięknego (1285-1314).Etym. - śrdw.z łaciny templarius 'zakonnik świątyni (Salomona)' z ?Xac. templum 'miejsce oznaczone poprzez augura dla obserwcji znaków wróżebnych; miejsce przeznaczone; świątynia'; por. kontemplacja

Czym jest templariusz znaczenie w Znaczenie T .