co to jest
Co to znaczy TOP? Definicja TOP(O)- w złożeniach: miejsce; miejscowość; okolica; teren. toponimia.

Czy przydatne?

Definicja TOP

Definicja z ang. TOP, z niem. TOP.

Co to znaczy TOP TOP(O)- w złożeniach: miejsce; miejscowość; okolica; teren.toponimia, toponomastyka nazewnictwo geogr.; dział językoznawstwa badający nazwy geogr.topologia nowoczesny dział matematyki badający te własności figur, które nie ulegają zmianom przy przekształceniach wzajemnie jednoznacznych i ciągłych (na przykład przy wyginaniu, kurczeniu, rozciąganiu i tym podobne, jednak bez rozrywania).topografia metoda pomiaru i przedstawiania na mapie rzeźby terenu, wspólnie z jego szczegółami naturalnymi i budowlanymi, w skali od 1:5000 do 1:100 000; rzeźba terenu, państwie, wraz ze szczegółami jego powierzchni (osiedla, drogi, mosty, lasy i tak dalej).toposy, topy lit. konwencjonalne motywy i obrazy, elementarne cząstki tematyczno-stylistyczne, składniki literatur europ. o identycznej strukturze; schematy retor.; potoczne, utarte, ogólnie przyjęte sądy i tym podobne; zobacz topika.Etym. - gr. tópos 'miejsce; okolica'; zobacz -graf-; -log; log-; -onim; onomastyka; por. biotop; izotopy; stenot(r)opizm; utopia

Czym jest TOP znaczenie w Znaczenie T .