trakcja co to jest
Co to znaczy trakcja? Definicja trakcja rodzaj siły pociągowej pojazdu na szynach (zwł. lokomotywy.

Czy przydatne?

Definicja trakcja

Definicja z ang. traction, z niem. Zugkraft.

Co to znaczy TRAKCJA trakcja rodzaj siły pociągowej pojazdu na szynach (zwł. lokomotywy), zależny od napędu (t. parowa, elektr., spalinowa).trakcyjny odcinek linii kolejowej - na którym stosuje się odrębny rodzaj trakcji.Etym. - śrdw.z łaciny tractio 'ciągnięcie' i ?Xac. tractus 'jp.; rozciąganie; szmat ziemi; przeciąg czasu' z p.p. od trahere 'ciągnąć'; por. abstrahować; atrakcja, dystrakcja; ekstrakcja; kontrahent; portret; traktament; traktor; trasowanie

Czym jest trakcja znaczenie w Znaczenie T .