tria iuncta co to jest
Co to znaczy tria iuncta in uno? Definicja tria iuncta in uno ?Xac., dosł. 'trzy złączone w jednym.

Czy przydatne?

Definicja tria iuncta in uno

Definicja z ang. trio iuncta in uno, z niem. Trio iuncta in uno.

Co to znaczy TRIA IUNCTA IN UNO tria iuncta in uno ?Xac., dosł. 'trzy złączone w jednym'.Etym. - dewiza z angielskiego: Orderu Łaźni (z angielskiego: Order of the Bath); mowa o trzech klasach Orderu: Rycerze Wielkiego Krzyża, Komandorzy i Kawalerowie

Czym jest tria iuncta in uno znaczenie w Znaczenie T .