unanimizm co to jest
Co to znaczy unanimizm? Definicja unanimizm kierunek lit. 1. poł. XX w., dążący do przedstawiania.

Czy przydatne?

Definicja unanimizm

Definicja z ang. unanimism, z niem. unanimism.

Co to znaczy UNANIMIZM unanimizm kierunek lit. 1. poł. XX w., dążący do przedstawiania przeżyć i uczuć grup i zbiorowisk ludzkich (zamiast przeżyć indywidualnych), będący reakcją przeciw romantyzmowi i symbolizmowi (Jules Romains, Georges Duhamel, Roger Martin du Gard we Francji, John Dos Passos w stanach zjednoczonych ameryki).Etym. - fr. unanimisme 'jw.' od unanime 'jednomyślny; jednogłośny' z ?Xac. unanimus 'zgodny; 'jp.'; unus 'jeden'; animus, zobacz animusz; od tytułu zbioru literaturze (1908 r.) Jules Romainsa La vie unanime 'Życie jednoduszne'

Czym jest unanimizm znaczenie w Znaczenie U .