unia co to jest
Co to znaczy unia? Definicja unia zjednoczenie, związek; połączenie się krajów, Kościołów (zwł.

Czy przydatne?

Definicja unia

Definicja z ang. union, z niem. Gewerkschaft.

Co to znaczy UNIA unia zjednoczenie, związek; połączenie się krajów, Kościołów (zwł. protestanckich); (kon)federacja; liga.unicum [wym. unikum] unikat, osobliwość, rarytas, biały kruk.unici członkowie Kościołów wsch., które zawarły z Kośc. kat. unię; por. dyzunici.Etym. - późn.z łaciny unio 'zjednoczenie; jedność', unitus (p.p. od unire 'pojednać; jednoczyć') i ?Xac. unicum (z r.nij. od unicus 'jedyny') od unus, zobacz uni-; por. trade-unions; Union Jack; unitarianie

Czym jest unia znaczenie w Znaczenie U .