unrowski co to jest
Co to znaczy unrowski? Definicja unrowski przest. pochodzący z darów UNRRA. Etym. - z angielskiego.

Czy przydatne?

Definicja unrowski

Definicja z ang. unrowski, z niem. unrowski.

Co to znaczy UNROWSKI unrowski przest. pochodzący z darów UNRRA.Etym. - z angielskiego: UNRRA skr. od United Nations Relief and Rehabilitation Administration 'Adm. ONZ ds. Pomocy i Odbudowy', organizująca w latach 1944-47 pomoc dla państw alianckich w najwyższym stopniu dotkniętych wojną

Czym jest unrowski znaczenie w Znaczenie U .