Czy pomogło?

Co znaczy Van Allena pasy radiacyjne

Tłumaczenie:   Van Allena pasy radiacyjne wokół Ziemi, utrzymywane przez ziemskie pole magnetyczne na wys. 3500-4000 km i 15000-25000 km nad równikiem geomagnetycznym.   Etym. - od nazwiska odkrywcy (1958 r.), fizyka amer. Jamesa Alfreda Van Allena, ur. 1914 r.

Podobne tłumaczenia na literę V

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Metoda Tłumaczenie   metoda sposób postępowania, stosowany świadomie, konsekwentnie i systematycznie; zespół czynności i środków użytych dla osiągnięcia
  • Co znaczy Naftalen Tłumaczenie   naftalen, naftalina chem. najprostszy węglowodór aromatyczny otrzymywany z frakcji smoły węglowej, ważny surowiec chem., środek
  • Co znaczy Prominent Tłumaczenie   prominent osoba przodująca pod względem prestiżu w danym środowisku, należąca w jakiejś dziedzinie do elity.   prominentny
  • Co znaczy Karatajewszczina Tłumaczenie   karatajewszczina ros., niesprzeciwianie się złu.   Etym. - od nazwiska postaci powieści Lwa Tołstoja Wojna i pokój (
  • Co znaczy Crispinus iterum ecce Tłumaczenie ecce iterum Crispinus! łac., oto znów (zjawił się ten natręt i nudziarz) Kryspin!; okrzyk, wyrażający przykrość z powodu powrotu niemiłej

Co oznacza Van Allena pasy radiacyjne? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.