Co znaczy wolumen

Oceń przydatność:

Tłumaczenie:   wolumen tom (w znaczeniu introligatorskim, bibliotecznym), bez względu na to, czy zawiera część, całość dzieła lub kilka dzieł (a. tomów w znaczeniu wydawniczym); objętość; moc akustyczna sygnału telekomunikacyjnego w danym miejscu drogi przemysłowej; por. volumina legum.   Etym. - łac. volumen 'zwój pisma, księga, tom' od volvere 'toczyć; obracać (się)'; por. archiwolta; inwolucja; obwoluta; rewolucja; ewolucja; volta; woluta.

Podobne tłumaczenia na literę W

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Hedżra Tłumaczenie   hidżra, hedżra, hegira, ucieczka Mahometa z Mekii do Medyny, 16 VII 622 r., początek ery muzułmańskiej; por. exodus.   Etym.&
  • Co znaczy Synekdocha Tłumaczenie   synekdocha figura stylist., polegająca na określeniu całości przez część (np. "dziesięć szabel" zamiast "dziesięciu
  • Co znaczy Birbant Tłumaczenie   birbant przest. utracjusz, hulaka, bibosz, lekkoduch, złoty młodzieniec.   birbanteria przest. życie hulaszcze; hulacy.  

Co oznacza wolumen? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.