Wolumen

Oceń przydatność:

     

  wolumen tom (w znaczeniu introligatorskim, bibliotecznym), bez względu na to, czy zawiera część, całość dzieła lub kilka dzieł (a. tomów w znaczeniu wydawniczym); objętość; moc akustyczna sygnału telekomunikacyjnego w danym miejscu drogi przemysłowej; por. volumina legum.   Etym. - łac. volumen 'zwój pisma, księga, tom' od volvere 'toczyć; obracać (się)'; por. archiwolta; inwolucja; obwoluta; rewolucja; ewolucja; volta; woluta.

Podobne tłumaczenia na literę W

Wytłumaczenia:

  • salsy ->  salsy wulkany błotne. Etym. - wł. salsa dosł
  • de publicis -> de publicis łac., o sprawach publicznych
  • NITR ->  NITR(O)- w złożeniach: azot; związek azotowy; saletra. 
  • sylur ->  sylur geol. trzeci okres paleOZOIKU, Tabl. 7. Etym. 
  • doktryna ->  doktryna ogół założeń, twierdzeń, przekonań z określonej

Co oznacza wolumen? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.