Wolumen

Oceń przydatność:

     

  wolumen tom (w znaczeniu introligatorskim, bibliotecznym), bez względu na to, czy zawiera część, całość dzieła lub kilka dzieł (a. tomów w znaczeniu wydawniczym); objętość; moc akustyczna sygnału telekomunikacyjnego w danym miejscu drogi przemysłowej; por. volumina legum.   Etym. - łac. volumen 'zwój pisma, księga, tom' od volvere 'toczyć; obracać (się)'; por. archiwolta; inwolucja; obwoluta; rewolucja; ewolucja; volta; woluta.

Podobne tłumaczenia na literę W

Wytłumaczenia:

  • pretendent ->  pretendent kandydat, osoba pretendująca, roszcząca sobie prawo
  • ad augusta per angusta -> ad augusta per angusta łac., do wielkich (osiągnięć) przez wąskie (
  • fibrynogen ->  fibrynogen białko osocza krwi, z którego powstaje (pod wpływem
  • doctis omnia casta -> doctis omnia casta łac., dla uczonego wszystko jest czyste

Co oznacza wolumen? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.