yhwh co to jest
Co to znaczy YHWH? Definicja YHWH cztery spółgłoski hebr. zwane z grecka Tetragrammatonem (zobacz.

Czy przydatne?

Definicja YHWH

Definicja z ang. YHWH, z niem. JHWH.

Co to znaczy YHWH YHWH cztery spółgłoski hebr. zwane z grecka Tetragrammatonem (zobacz tetra-; -gram), wg tradycji żyd. objawione Mojżeszowi jako imię Boga (wg uczonej konwencji wymawiane jako Jahwe); jednak wg Ex. 6, 3, imię to miało brzmieć El Szaddaj (o nieznanym źródłosłowie); po niewoli babilońskiej w VI w. przed naszą erą, a zwł. od III w. przed naszą erą Żydzi przestali korzystać imienia Jahwe, zastępując je nazwą Elohim 'bogowie a. Bóg' albo Adonai 'mój Pan', co Septuaginta tłumaczyła na gr. jako Kýrios 'Pan'

Czym jest YHWH znaczenie w Znaczenie Y .