zygo co to jest
Co to znaczy ZYGO? Definicja ZYGO- w złożeniach: jarzmo; sprzężony; para; połączenie; stopienie się.

Czy przydatne?

Definicja ZYGO

Definicja z ang. Zygo, z niem. Zygo.

Co to znaczy ZYGO ZYGO- w złożeniach: jarzmo; sprzężony; para; połączenie; stopienie się, zlanie się.zygota biol. komórka o podwójnej (diploidalnej), całkowitej liczbie chromosomów, powstała poprzez połączenie i zlanie się dwóch gamet.Etym. - gr. dzygōtós 'połączony (jarzmem); sprzężony' od dzygón 'jarzmo; zaprzęg; waga; most'

Czym jest ZYGO znaczenie w Znaczenie Z .