Czy pomogło?

Definicja Asygnata kasowa

Definicja z ang. cash voucher, z niem. Kassenbeleg.

Wyjaśnienie: skrypt dłużny zawierający zobowiązanie wystawcy do zapłaty w określonym terminie sumy, która stanowi zwrot krótkoterminowej oprocentowanej pożyczki

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na literę A