Kasowa asygnata

Oceń przydatność:

     

> skrypt dłużny zawierający zobowiązanie wystawcy do zapłaty w określonym terminie sumy, która stanowi zwrot krótkoterminowej oprocentowanej pożyczki

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na literę A

Pojęcia ubezpieczeiowe

  • Prywatyzacja > zmiana stosunków własnościowych polegająca na zwiększeniu udziału
  • Bilans handlowy > rachunek zestawiający import i eksport w danym okresie; jego celem
  • Wierzyciel > Osoba fizyczna lub prawna uprawniona do otrzymania od dłużnika (
  • Cesja wierzytelności > Stosowana jako zabezpieczenie kredytu. Polega na zabezpieczeniu
  • Wartość bieżąca netto > NPV - suma wszystkich przyszłych przypływów gotówki z danej

Co to jest Asygnata kasowa? znaczenie, opis, pojęcie.