Kasowa asygnata

Oceń przydatność:

     

> skrypt dłużny zawierający zobowiązanie wystawcy do zapłaty w określonym terminie sumy, która stanowi zwrot krótkoterminowej oprocentowanej pożyczki

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na literę A

Pojęcia ubezpieczeiowe

  • Konwersja pożyczki > zmiana pożyczki lub jej części na określony rodzaj papierów
  • Hipoteka > zastaw na nieruchomości należącej do dłużnika na rzecz wierzyciela
  • Bilet (weksel) skarbowy > zbywalny papier wartościowy, wystawiony przez bank centralny

Co to jest Asygnata kasowa? znaczenie, opis, pojęcie.