Kasowa asygnata

Oceń przydatność:

     

> skrypt dłużny zawierający zobowiązanie wystawcy do zapłaty w określonym terminie sumy, która stanowi zwrot krótkoterminowej oprocentowanej pożyczki

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na literę A

Pojęcia ubezpieczeiowe

  • Konto bankowe > konto prowadzone przez bank na podstawie umowy zawartej między nim i
  • Karta płatnicza > karta emitowana przez bank lub inną instytucję finansową
  • Okres spłaty kredytu > czas regulowania przez kredytobiorcę zobowiązań wynikających z
  • WIBID > (Warsaw Interbank Bid Rate), średnia cena (wyrażona w procentach)

Co to jest Asygnata kasowa? znaczenie, opis, pojęcie.