Kasowa asygnata

Oceń przydatność:

     

> skrypt dłużny zawierający zobowiązanie wystawcy do zapłaty w określonym terminie sumy, która stanowi zwrot krótkoterminowej oprocentowanej pożyczki

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na literę A

Pojęcia ubezpieczeiowe

  • Refinansowanie > Udzielenie kredytu hipotecznego z przeznaczeniem na zwrot
  • Weksel in blanco > Weksel, który zawiera tylko niektóre elementy weksla, ale musi być co
  • Konsolidacja > Połączenie kilku zobowiązań pożyczkowych w jedno nowe
  • Zabezpieczenie 1 > (Collateral) - Nieruchomość lub inne aktywa stanowiące zabezpieczenie

Co to jest Asygnata kasowa? znaczenie, opis, pojęcie.