Definicja Asygnata kasowa

Oceń przydatność:

Wyjaśnienie: skrypt dłużny zawierający zobowiązanie wystawcy do zapłaty w określonym terminie sumy, która stanowi zwrot krótkoterminowej oprocentowanej pożyczki

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na literę A

Pojęcia ubezpieczeiowe

  • Co to jest Przejęcie Definicja osobowość prawną, podczas gdy spółka ulegająca przejęciu ją traci
  • Co to jest Indos Definicja indosanta) na odwrocie tego weksla celem przekazania osobie trzeciej (
  • Co to jest Dochodowy podatek Definicja podatek płacony od dochodu osiągniętego przez płatnika
  • Co to jest Awal Definicja trasant lub indosant) gwarantuje terminowy wykup weksla handlowego
  • Co to jest Odsetki Definicja pożyczkodawcy, który nabywa w zamian prawo do korzystania z pewnej sumy

Co to jest Asygnata kasowa? znaczenie, opis, pojęcie.

Pojęcie Kasowa asygnata wyjaśnienie.