Kasowa asygnata

Oceń przydatność:

     

> skrypt dłużny zawierający zobowiązanie wystawcy do zapłaty w określonym terminie sumy, która stanowi zwrot krótkoterminowej oprocentowanej pożyczki

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na literę A

Pojęcia ubezpieczeiowe

  • Premia > na rynku papierów wartościowych; różnica pomiędzy ceną papierów
  • Gwarantowanie emisji > termin określający pośredników finansowych, którzy przejmują
  • Nominalna stopa procentowa > Informacja określająca wysokość odsetek od kredytu przy założeniu

Co to jest Asygnata kasowa? znaczenie, opis, pojęcie.