Czy pomogło?

Definicja Asygnata kasowa

Wyjaśnienie: skrypt dłużny zawierający zobowiązanie wystawcy do zapłaty w określonym terminie sumy, która stanowi zwrot krótkoterminowej oprocentowanej pożyczki

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na literę A

Pojęcia ubezpieczeiowe

Co to jest Asygnata kasowa? znaczenie, opis, pojęcie.

Pojęcie Kasowa asygnata wyjaśnienie.