Wekslowa deklaracja

Oceń przydatność:

     

> Deklaracja składana łącznie z wekslem in blanco, zawierająca porozumienie z wierzycielem co do sposobu wypełnienia weksla

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na literę D

Pojęcia ubezpieczeiowe

  • Działalność gospodarcza > ogół działań w sferze produkcji oraz wymiany dóbr i usług, poprzez
  • Leasing > forma finansowania ukierunkowana przedmiotowo. Umowa, na mocy której
  • Marża > Stała wartość wyrażona w punktach procentowych, ustalona przez bank
  • Kurs walutowy > stosunek wymienny dwóch walut

Co to jest Deklaracja Wekslowa? znaczenie, opis, pojęcie.