Wekslowa deklaracja

Oceń przydatność:

     

> Deklaracja składana łącznie z wekslem in blanco, zawierająca porozumienie z wierzycielem co do sposobu wypełnienia weksla

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na literę D

Pojęcia ubezpieczeiowe

  • Prokura > rodzaj pełnomocnictwa handlowego upoważniającego do podejmowania w
  • Weksel handlowy > zbywalny papier wartościowy, stwierdzający wierzytelność o określonej
  • Ceduła giełdowa > urzędowy dokument przedstawiający listę papierów wartościowych

Co to jest Deklaracja Wekslowa? znaczenie, opis, pojęcie.