Wekslowa deklaracja

Oceń przydatność:

     

> Deklaracja składana łącznie z wekslem in blanco, zawierająca porozumienie z wierzycielem co do sposobu wypełnienia weksla

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na literę D

Pojęcia ubezpieczeiowe

  • Ubezpieczenie kapitałowe odroczone > rodzaj ubezpieczenia, w którym w zamian za pewną opłatę (mającą
  • Stagflacja > zjawisko występowania w gospodarce tendencji do stagnacji lub recesji
  • Inkaso > ściąganie należności przez wierzyciela
  • Ryzyko > prawdopodobieństwo poniesienia strat przez podmiot gospodarczy w

Co to jest Deklaracja Wekslowa? znaczenie, opis, pojęcie.