Czy pomogło?

Definicja Deklaracja Wekslowa

Wyjaśnienie: Deklaracja składana łącznie z wekslem in blanco, zawierająca porozumienie z wierzycielem co do sposobu wypełnienia weksla

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na literę D