Definicja Deklaracja Wekslowa

Oceń przydatność:

Wyjaśnienie: Deklaracja składana łącznie z wekslem in blanco, zawierająca porozumienie z wierzycielem co do sposobu wypełnienia weksla

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na literę D

Pojęcia ubezpieczeiowe

Co to jest Deklaracja Wekslowa? znaczenie, opis, pojęcie.

Pojęcie Wekslowa deklaracja wyjaśnienie.