Wekslowa deklaracja

Oceń przydatność:

     

> Deklaracja składana łącznie z wekslem in blanco, zawierająca porozumienie z wierzycielem co do sposobu wypełnienia weksla

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na literę D

Pojęcia ubezpieczeiowe

  • Wierzyciel > osoba, która na mocy zobowiązania dłużnika może żądać od niego
  • Analiza techniczna > analiza cen akcji i towarów w celu ustalenia trendów i kierunku, w
  • Aktywa krótkoterminowe > ogół wierzytelności i papierów wartościowych, które znajdują się w
  • Weksel własny (sola) > dokument, poprzez który wystawca zobowiązuje się do wypłaty wskazanej

Co to jest Deklaracja Wekslowa? znaczenie, opis, pojęcie.