Wekslowa deklaracja

Oceń przydatność:

     

> Deklaracja składana łącznie z wekslem in blanco, zawierająca porozumienie z wierzycielem co do sposobu wypełnienia weksla

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na literę D

Pojęcia ubezpieczeiowe

  • Polecenie przelewu > Polega na wydaniu dyspozycji przelania określonej kwoty z rachunku
  • Prospekt emisyjny > dokument przedstawiający w sposób szczegółowy ekonomiczną i prawną
  • Blue chips > papiery wartościowe o wszelkich możliwych gwarancjach bezpieczeństwa
  • Instytucja finansowa > podmioty, których główną funkcją jest dokonywanie operacji

Co to jest Deklaracja Wekslowa? znaczenie, opis, pojęcie.