Wekslowa deklaracja

Oceń przydatność:

     

> Deklaracja składana łącznie z wekslem in blanco, zawierająca porozumienie z wierzycielem co do sposobu wypełnienia weksla

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na literę D

Pojęcia ubezpieczeiowe

  • Prywatyzacja > zmiana stosunków własnościowych polegająca na zwiększeniu udziału
  • Zadatek > suma pieniędzy, którą kupujący przekazuje sprzedającemu podczas
  • Zabezpieczenie > roszczenie w stosunku do aktywów uzyskiwane w zamian za udzielenie
  • Kapitalizacja giełdowa > wartość giełdowa, waloru lub portfela walorów, wynikająca z notowania

Co to jest Deklaracja Wekslowa? znaczenie, opis, pojęcie.