Wekslowa deklaracja

Oceń przydatność:

     

> Deklaracja składana łącznie z wekslem in blanco, zawierająca porozumienie z wierzycielem co do sposobu wypełnienia weksla

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na literę D

Pojęcia ubezpieczeiowe

  • Kurs dania > kurs aktualny w danym dniu, po którym dokonuje się transakcji kupna
  • Indosant > osoba, która odstępuje uprawnienia wynikające z papieru wartościowego
  • Bank inwestycyjny > na ogół duży bank organizujący i prowadzący emisję papierów

Co to jest Deklaracja Wekslowa? znaczenie, opis, pojęcie.