Wekslowa deklaracja

Oceń przydatność:

     

> Deklaracja składana łącznie z wekslem in blanco, zawierająca porozumienie z wierzycielem co do sposobu wypełnienia weksla

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na literę D

Pojęcia ubezpieczeiowe

  • Dywidenda akcyjna > dywidenda nie wypłacana w gotówce, lecz rozdzielana w postaci nowych
  • Obligacja > papier wartościowy potwierdzający fakt, że dana osoba prawna
  • Dogrywka > na giełdzie papierów wartościowych; sposób doprowadzenia do równowagi

Co to jest Deklaracja Wekslowa? znaczenie, opis, pojęcie.