pojęcia definicje gotowce do co to jest
Co to jest, co to znaczy? Gotowe rozwiązania zadania domowego ze szkoły - definicja, pojęcie.

Słownik i definicje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

  • Co to jest Rada Europejska Definicja Wspólnoty Europejskiej, aczkolwiek pozostający poza systemem instytucjonalnym traktatów wspólnotowych. Wywodzi się z początkowo nieregularnych szczytów
  • Co to jest opt out Definicja członkowskiemu UE, które nie chce przyłączyć się do pozostałych krajów członkowskich w poszczególnych obszarach współpracy, na przykład Ogromna Brytania i
  • Co to jest System Zarządzania i Audytu Środowiskowego Definicja polityki ochrony środowiska zorientowany na wdrażanie idei ekorozwoju w przemyśle, wprowadzony na mocy rozporządzenia Porady UE z 29 czerwca 1993 (1836/93/EWG
  • Co to jest EMU Definicja Unia Gospodarcza i Walutowa

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy dajmio Tłumaczenie dajmio hist. nazwa jap. książąt (baronów) feudalnych. Etym. - jap. daimyō 'ogromne imię; jw.'; dai 'ogromny'; myō, mio 'imię
  • Co znaczy tomasówka Tłumaczenie chem. nawóz fosforowy, wytwór odpadowy w procesie otrzymywania stali tomasowskiej w konwertorze Thomasa, z surówki o dużej zawartości fosforu. Etym. - od nazwiska z angielskiego: wynalazcy konwertora

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.