pojęcia definicje gotowce do co to jest
Co to jest, co to znaczy? Gotowe rozwiązania zadania domowego ze szkoły - definicja, pojęcie.

Słownik i definicje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy ombudsman Tłumaczenie ombadzmen] pełnomocnik, mandatariusz ludności; rzecznik praw obywatelskich; strażnik ogólnych i szczególnych interesów wszystkich obywateli; rzecznik skarg i zażaleń; etatowy obrońca obywateli przed
  • Co znaczy teurgia Tłumaczenie skłaniania bóstwa albo dobroczynnej potęgi nadnaturalnej do wykonania (a. wstrzymania się od) jakichś działań. Etym. - późn.z łaciny theurgia 'wywoływanie bogów a. cieni dzięki czarów' z gr

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.