pojęcia definicje gotowce do co to jest
Co to jest, co to znaczy? Gotowe rozwiązania zadania domowego ze szkoły - definicja, pojęcie.

Słownik i definicje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

  • Co to jest polityka eksportowa Wspólnoty Definicja handlowej polegający się na zasadach ustalonych w art. 133 TWE i wspólnotowym kodeksie celnym. Naczelną zasadą p.e. jest zapewnienie pełnej swobody w eksporcie
  • Co to jest CCT Definicja wspólna taryfa celna
  • Co to jest Inicjatywa Środkowoeuropejska Definicja Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, zainicjowana w Budapeszcie w 1989 na spotkaniu wicepremierów i ministrów spraw zagranicznych Austrii, Węgier, Włoch i
  • Co to jest swoboda przepływu towarów Definicja funkcjonowania unii celnej utworzonej pomiędzy krajami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej ustalona w art. 2331 TWE. Bazuje ona na wyeliminowaniu wszelkiego

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy ma foi Tłumaczenie ma foi fr., dalibóg, wyraz daję!; na pewno
  • Co znaczy Machtpolitik Tłumaczenie mocarstwowa; doktryna polit., zalecająca użycie siły, przemocy fiz. poprzez kraj dla osiągnięcia swych celów; por. Realpolitik. Etym. - nm. 'polityka silnej ręki'; Macht 'moc, siła, potęga; władza

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.