pojęcia definicje gotowce do co to jest
Co to jest, co to znaczy? Gotowe rozwiązania zadania domowego ze szkoły - definicja, pojęcie.

Słownik i definicje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

  • Co to jest raport Bangemanna Definicja Polityka przemysłowa w otwartym i konkurencyjnym otoczeniu, przygotowanym poprzez Komisarza ds. Przemysłu. Zawiera on wytyczne dotyczące wspólnotowej polityki
  • Co to jest mechanizm kursów walutowych 2 Definicja Mechanism 2, ERM 2) nowy mechanizm wahań kursowych funkcjonujący od 1999 wspólnie z wprowadzeniem euro. Zakłada, Iż kursy walut nienależących do EMU mogą wahać
  • Co to jest siły szybkiego reagowania Unii Europejskiej Definicja Bezpieczeństwa i Obrony, która jest częścią Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, Porada Europejska na posiedzeniu w Kolonii (34 czerwca 1999
  • Co to jest pozabudżetowe fundusze Definicja ogólnym i budżetem operacyjnym. Kluczowe fundusze poza budżetem stanowią Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Bank Inwestycyjny

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy bechedemer Tłumaczenie międzynarodowa gwara oparta na angielszczyźnie, stosowana na Nowej Gwinei, archipelagu Bismarcka, wyspach Salomona i in. pobliskich; por. lingua franca; zobacz trepang. Etym. - fr. dosł. 'rydel
  • Co znaczy carte blanche Tłumaczenie carte blanche fr., [wym. kart blãsz] (dawać; otrzymywać) dosł. 'białą (jest to podpisaną in blanco) kartę'; nieograniczone pełnomocnictwo, swoboda działania, wolna ręka

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.