pojęcia definicje gotowce do co to jest
Co to jest, co to znaczy? Gotowe rozwiązania zadania domowego ze szkoły - definicja, pojęcie.

Słownik i definicje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

  • Co to jest Strukturalne Fundusze Definicja środki finansowe skoncentrowane w formie szczególnych funduszy, używane do realizacji głównych celów polityki regionalnej i strukturalnej UE. Kluczowe pole
  • Co to jest Ekstradycja Definicja przestępcy państwu, któremu przysługuje w relacji do niego jurysdykcja karna, w celu osądzenia albo wykonania orzeczonej już kary. Z wnioskiem o e. zwraca się
  • Co to jest Antydumpingowe Cło Ostateczne Definicja stwierdzeniu, wskutek przeprowadzonego postępowania antydumpingowego, Iż eksport danego towaru na rynki Wspólnoty Europejskiej nastąpił przy wykorzystaniu cen
  • Co to jest Erp Definicja parametr upowszechnienia euro

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy Sabe Quien Tłumaczenie quién sabe? hiszp., [wym. kien...] kto wie?; por. chi lo sa
  • Co znaczy Imagizm Tłumaczenie Brytanii i USA w latach 1910-18, przeciwstawiający się romantyzmowi i abstrakcyjnemu idealizmowi i kierunkom współczesnym, odrzucającym rygory języka i kompozycji, głoszący jasność ekspresji osiąganą

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.