pojęcia definicje gotowce do co to jest
Co to jest, co to znaczy? Gotowe rozwiązania zadania domowego ze szkoły - definicja, pojęcie.

Słownik i definicje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

 • Co to jest program działań w zakresie transportu Co znaczy dotyczące wspólnej polityki transportowej i zakładające postęp optymalnej sieci transportowej i finansowanie infrastruktury krzyżówka.
 • OBSZAR NEGOCJACYJNY NR 17, NAUKA I BADANIA: Krzyżówka rozdział XV Traktatu o UE. Polityka w tym obszarze wykonywana jest poprzez długoletnie ramowe programy badań i rozwoju technologicznego i promowanie współpracy krzyżówka.
 • Co to jest Celny Kodeks Wspólnotowy Co to jest wprowadzony w styczniu 1994 akt prawny ustanawiający ramy funkcjonowania polityki celnej Wspólnoty Europejskiej, obejmujący powyżej dwadzieścia rozporządzeń krzyżówka.
 • SAPARD: Słownik Programme for Agriculture and Rural Development) jeden z nowych programów przedakcesyjnych skierowanych na modernizację rolnictwa i obszarów wiejskich w krzyżówka.
 • Co to jest strategia dostępu do rynku Czym jest jedna z form promocji eksportu stworzona poprzez Komisję Europejską w 1996. Zakłada ona identyfikację użytkowanych barier taryfowych i pozataryfowych krzyżówka.
 • CENA NORMATYWNA: Co oznacza rolnych rynkach Wspólnoty, określana na poziomie gwarantującym rolnikom dochody w określonej wysokości, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy popytem krzyżówka.
 • Co to jest Ecofin Tłumaczenie Komitet Ekonomiczno-Finansowy krzyżówka.
 • ZASADY POLITYKI REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ: Przykłady charakterze ogólnych wytycznych, które uwzględniane są przy kreowaniu tej polityki, a z powodu przy kierowaniu ustalonych funduszy do poszczególnych regionów krzyżówka.
 • Co to jest Współpraca Bliższa Definicja flexibility) elastyczność integracyjna wychodząca naprzeciw dążeniom krajów, które chciałyby w określonej dziedzinie integracji europejskiej nawiązać bliższą krzyżówka.
 • EUMC: Encyklopedia Europejski Urząd Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii krzyżówka.

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

 • Co znaczy Planet Co znaczy wypielacza (opielacza), jedno- a. dwukołowego, do podcinania chwastów, spulchniania a. grabienia gleby i tak dalej zwł. w ogrodnictwie. Etym. - od nazwy handl. amerykańskiego wypielacza tłumaczenie.
 • FANFARON: Krzyżówka samochwał, bufon. fanfaronada chełpliwość, samochwalstwo; przechwałki, zuchowatość; pretensjonalność, bufonada. Etym. - fr. fanfaronnade 'chełpliwość' od fanfaron 'jw.' z hiszp. fanfarrón 'jp tłumaczenie.
 • Co znaczy Kontenans Co to jest zachowaniu się, pewność siebie. Etym. - fr. contenance 'zawartość; rozległość; postawa, jw.' od contenir 'zawierać; powściągać' z ?Xac. continere 'trzymać wspólnie; zawierać' (por. kontynent tłumaczenie.
 • BUKSZTEL: Słownik rusztowanie drewniane, podpierające sklepienia, łuki, w okresie ich budowy (murowania a. betonowania); hist. wieża oblężnicza na kołach, do łamania murów. Etym. - nm. Bogengestell 'podstawa łukowa tłumaczenie.
 • Co znaczy Kaskada Czym jest spadków wodnych; szereg, zespół progów, zapór regulacyjnych na rzece; spadający strumień wody, siklawa. Etym. - fr. cascade 'kaskada' z wł. cascata 'upadek; wodospad' z cascare '(u)padać' z ?Xac tłumaczenie.
 • IMPERIALIZM: Co oznacza stadium kapitalizmu (Lenin); zaborcza polityka zagraniczna państwa imperialistycznego, imperialistów, polegająca na podbojach (kolonialnych), militaryzmie, dążeniu do ujarzmienia innych państw tłumaczenie.
 • Co znaczy Pigment Tłumaczenie pigment biol.. chem. barwnik; substancja barwiąca a. barwna. Etym. - ?Xac. pigmentum 'barwnik; farba' od pingere, zobacz piktografia; por. piment tłumaczenie.
 • SUISEKI: Przykłady suiseki jap., dosł. 'krzemień'; jap. sztuka układania i kolekcjonowania kamieni tłumaczenie.
 • Co znaczy Libra Definicja arkuszy papieru (24, 25 a. 100 ark.); por. ryza. libracja niewielkie wahadłowe ruchy (oscylacja, ważenie się) Księżyca. Etym. - ?Xac. libratio 'ważenie' z librare '(równo)ważyć' od libra 'WAGA; Waga tłumaczenie.
 • MONIZM: Encyklopedia przyjmujące, Iż natura bytu jest jednorodna, Iż istnieje tylko jedna substancja (którą jest wg materialistów materia, wg idealistów - duch, świadomość); por. dualizm, pluralizm. monodia typ muzyki tłumaczenie.

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.

 • Definicja Asr Co znaczy Address Space Register co to jest.
 • ALPHA TEST: Krzyżówka test alfa (pierwszy etap testowania programu przed pojawieniem się na rynku); próba laboratoryjna co to jest.
 • Definicja Diac Co to jest diak co to jest.
 • CTPA: Słownik Coax-to-Twisted-Pair Adapter co to jest.
 • Definicja Pax Czym jest Portable Archive Exchange co to jest.
 • .HST: Co oznacza History co to jest.
 • Definicja 3279 Tłumaczenie co to jest.
 • UUI: Przykłady User-To-User Information co to jest.
 • Definicja Rsts Definicja Resource Sharing Time Sharing [Digital co to jest.
 • PDP: Encyklopedia DEC Computer System Designation, i.e. PDP-8, PDP-11 co to jest.