pojęcia definicje gotowce do co to jest
Co to jest, co to znaczy? Gotowe rozwiązania zadania domowego ze szkoły - definicja, pojęcie.

Słownik i definicje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy CERWIK Tłumaczenie CERWIK(O)- w złożeniach: szyja; szyjka (jakiegoś organu). cerwikografia fotografowanie szyjki macicznej dla celów diagnostycznych; por. kolposkopia. Etym. - ?Xac. cervix dpn. cervicis 'szyja
  • Co znaczy maneż Tłumaczenie Etym. - fr. manège 'ujeżdżanie koni; jw.' z wł. maneggio 'ujeżdżanie; maneż' od maneggiare 'urabiać; obracać; kierować' od mano 'ręka' z ?Xac. manus, zobacz manuał; por. manager

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.