pojęcia definicje gotowce do co to jest
Co to jest, co to znaczy? Gotowe rozwiązania zadania domowego ze szkoły - definicja, pojęcie.

Słownik i definicje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

  • Co to jest nadzór retrospektywny Definicja użytkowany w ramach przeciwdziałania nadmiernemu importowi. Dotyczy kontroli już zrealizowanego importu pod kątem jego wpływu na sytuację podmiotów z krajów
  • Co to jest Heksagonale Definicja Inicjatywa Środkowoeuropejska
  • Co to jest Trybunał Obrachunkowy Definicja Księgowych, Trybunałem Audytorów albo Trybunałem Rewizyjnym, organizacja Wspólnoty Europejskiej kontrolująca ich finansową politykę, dochody i opłaty. Prowadzi
  • Co to jest wskaźnik wczesnego ostrzegania Definicja dopuszczalnego zakresu wahań pomiędzy rynkowym a fundamentalnym kursem waluty państwa członkowskiego w relacji do ECU, po osiągnięciu którego władze monetarne

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy sorgo Tłumaczenie sorgo wł., gryża, prosianka, jednoroczna trawa zbożowa, pochodząca z Azji i Afryki zwrotnikowej, uprawiana w licznych gatunkach (na przykład durra, gaolian) na ziarno i pasze
  • Co znaczy liaison Tłumaczenie czynność łączenia (przy wymawianiu) końcowej spółgłoski jednego wyrazu (w innych wypadkach niemej) z początkową samogłoską kolejnego. Liaisons dangereuses fr., Niebezpieczne związki (tł. Boy-Żeleński

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.

  • Definicja EOT Co to jest End Of Thread
  • Definicja IND Co to jest Index (file name extension
  • Definicja TRADIC Co to jest Transistorized Airborne Digital Computer (Name of first computer to be entirely transistorized
  • Definicja TPC Co to jest Transaction-Processing Performance Council