pojęcia definicje gotowce do co to jest
Co to jest, co to znaczy? Gotowe rozwiązania zadania domowego ze szkoły - definicja, pojęcie.

Słownik i definicje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

 • Co to jest status osoby ubiegającej się o status uchodźcy w Unii Europejskiej Co znaczy status osoby ubiegającej się o azyl w UE krzyżówka.
 • ZADANIA PETERSBERSKIE: Krzyżówka deklaracji petersberskiej poprzez Radę Ministerialną Unii Zachodnioeuropejskiej na posiedzeniu 19 czerwca 1992 w rezydencji rządu RFN na wzgórzu Petersberg w krzyżówka.
 • Co to jest Partnerstwa Zasada Co to jest regionalnej i strukturalnej Wspólnoty, znaczy konieczność ścisłej współpracy pomiędzy Komisją Europejską a odpowiednimi strukturami władzy (krajowej krzyżówka.
 • WSPÓLNOTA I WSPÓLNY RYNEK KARAIBÓW: Słownik and Common Market, CARICOM), powstała w 1973, zastępując organizację utworzoną poprzez byłe kolonie angielskie na Karaibach w 1968 pod nazwą CARIFTA. Do krzyżówka.
 • Co to jest Obrachunkowy Trybunał Czym jest Księgowych, Trybunałem Audytorów albo Trybunałem Rewizyjnym, organizacja Wspólnoty Europejskiej kontrolująca ich finansową politykę, dochody i opłaty. Prowadzi krzyżówka.
 • PRZEDZIAŁ CEN WEJŚCIA: Co oznacza handlowej, wprowadzany sezonowo w imporcie świeżych owoców i warzyw, a wytwarzanych również na terenie Wspólnoty (na przykład pomidory, pomarańcze, cytryny krzyżówka.
 • Co to jest Szósty Program Ramowy Unii Europejskiej Tłumaczenie Programme of the European Commission) następny faza w polityce badawczo-rozwojowej UE, wykonywany poprzez Komisję Europejską, na 200206. UE przeznaczyła na krzyżówka.
 • SYSTEM INFORMACYJNY EUROPOLU: Przykłady Mechanizmu Informacji Celnej i Mechanizmu Informacyjnego Schengen) powstałych z myślą o potrzebie współpracy policyjnej na poziomie europejskim. Fundamentem krzyżówka.
 • Co to jest De Alcide Gasperi Definicja założył wspólnie z księdzem Don Luigim Sturzo, zwolennikiem integracji Europy, chrześcijańsko-demokratyczną Włoską Partię Ludową, już wówczas postulującą krzyżówka.
 • POSTĘPOWANIE ANTYDUMPINGOWE: Encyklopedia Wspólnotę Europejską w celu ochrony producentów przed szkodliwymi następstwami stosowania dumpingu, wszczynane poprzez Komisję Europejską z urzędu (rzadko krzyżówka.

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

 • Co znaczy Galanteriekunst Co znaczy Galanteriekunst nm., dosł. 'sztuka galanteryjna' plast. styl (malarstwa i tym podobne) charakteryzujący się gł. elegancją i zaletami technicznymi tłumaczenie.
 • KOMINTERN: Krzyżówka międzynarodowa organizacja partii komunistycznych (1919-1943), tak zwany III. Międzynarodówka. Etym. - ros. skrót od: Kom(munistíczeskij) Intern(acjonál); por. komuna; internacjonalizm tłumaczenie.
 • Co znaczy Cives Plaudite Co to jest plaudite, cives! ?Xac., klaszczcie, obywatele!; por. finita la commedia. Etym. - wezwanie aktorów rzymskich, po odegraniu komedii, skierowane do publiczności tłumaczenie.
 • KONTYNENT: Słownik poprzez morza i oceany, część świata; ląd stały (w przeciwstawieniu do wysp a. morza). kontynentalny lądowy (na przykład klimat: gorący latem, mroźny zimą); (mechanizm k.) polityka wojen ekon tłumaczenie.
 • Co znaczy Poloniae Finis Czym jest Polski! Etym. - okrzyk przypisany fałszywie Kościuszce (po klęsce Maciejowickiej 10 X 1794) poprzez urzędową Südpreussische Zeitung z 25 X 1794; fałszowi temu zaprzeczył Kościuszko stanowczo w liście tłumaczenie.
 • BABBIT: Co oznacza amerykańskiego, który ulega bezmyślnie i ochoczo przyjętym ogólnie mieszczańskim normom, uprawia kult powodzenia materialnego i gardzi wartościami art. i intelektualnymi albo nie może ich pojąć; por tłumaczenie.
 • Co znaczy Praemunitus Praemonitus Tłumaczenie praemonitus praemunitus ?Xac., zawczasu ostrzeżony (jest) na czas uzbrojony tłumaczenie.
 • SUPREME: Przykłady sos na rosole z drobiu a. cielęciny ze śmietaną i żółtkami, stosowany do jaj, drobiu i jarzyn. Etym. - fr. 'najwyższy, idealny; jw.' z ?Xac. supremus, zobacz supremacja tłumaczenie.
 • Co znaczy Strofant Definicja strefy zwrotnikowej Afryki i Azji, z którego nasion otrzymuje się strofantyny, glikozydy, użytkowane jako środek nasercowy. Etym. - n.z łaciny strophanthus 'jw.'; gr. stróphos 'skręcona wstążka tłumaczenie.
 • MISTERIUM: Encyklopedia treści biblijnej, zwł. pasyjnej. Etym. - ?Xac. mysterium 'tajemnica' z gr. mystērion 'jp.' (od mýein, zobacz miopia); ?Xac., gr. l.mn. mystēria 'kulty relig. dostępne dla wtejemniczonych (tak zwany tłumaczenie.

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.

 • Definicja Cm Co znaczy Connection Management co to jest.
 • LDCELP: Krzyżówka Low-Delay Code-Excited Linear-Prediction co to jest.
 • Definicja Scandisk Co to jest co to jest.
 • PLLH: Słownik PLL on hold output co to jest.
 • Definicja Vlink Czym jest Visited Link [HTML co to jest.
 • LIU: Co oznacza LAN Interface Unit co to jest.
 • Definicja Pic Tłumaczenie Personal Intelligent Communicator co to jest.
 • ZIF: Przykłady Zero Insertion Force co to jest.
 • Definicja Level Noise Definicja poziom hałasu co to jest.
 • RTM: Encyklopedia Release To Manufacturing co to jest.