pojęcia definicje gotowce do co to jest
Co to jest, co to znaczy? Gotowe rozwiązania zadania domowego ze szkoły - definicja, pojęcie.

Słownik i definicje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

 • Co to jest Info Euro Centras Co znaczy przedsiębiorcach w celu przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw na Jednolitym Rynku Europejskim, zwłaszcza zasad organizowania krzyżówka.
 • POLITYKA WIZOWA UNII EUROPEJSKIEJ (WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ): Krzyżówka Wspólnotę Europejską wymóg uregulowania kwestii odnoszących się do przekraczania granic zewnętrznych UE. Akty prawa wspólnotowego mają określać normy i krzyżówka.
 • Co to jest Falcone Co to jest zamiany, kształcenia i współpracy osób odpowiedzialnych za pokonywanie przestępczości zorganizowanej, uruchomiony opierając się na wspólnego działania Porady krzyżówka.
 • ROBERT SCHUMAN: Słownik 19982001, w odniesieniu większego uwrażliwienia na prawo wspólnotowe prawników przyczyniających się we wszystkich krajach członkowskich do zapewnienia krzyżówka.
 • Co to jest Europejskie Kolegium Czym jest College of Europe krzyżówka.
 • COPA: Co oznacza Komitet Organizacji Rolniczych w UE krzyżówka.
 • Co to jest Europejska Partia Liberalna, Demokratyczna i Reformatorska Tłumaczenie Democratic and Reformist Party, ELDR) ugrupowanie łączące partie demokratyczne i liberalne w ramach UE. Koalicja powstała przed wyborami do Parlamentu krzyżówka.
 • POZYCJA DOMINUJĄCA: Przykłady taka pozycja przedsiębiorcy, która umożliwia mu zniekształcanie pozycji na rynku właściwym poprzez podejmowanie działań niezależnych od konkurentów i krzyżówka.
 • Co to jest Finansowy Eurorynek Definicja część międzynarodowego rynku finansowego, na którym przeprowadzane są operacje zamiany walut i inne operacje kredytowe i kapitałowe krzyżówka.
 • PROCEDURA KONSULTACJI: Encyklopedia tworzenia aktów prawa wtórnego, istniejący od chwili stworzenia Wspólnoty Europejskiej. Ma bardzo uproszczony przebieg i zaczyna się złożeniem poprzez Komisję krzyżówka.

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

 • Co znaczy Ekstyrpacja Co znaczy całkowite usuwanie jakiegoś narządu. ekstyrpator przest. gracownik, kultywator do wyciągania chwastów i spulchniania gleby. Etym. - ?Xac. ex(s)tirpatio 'wykorzenienie'; zobacz eks-; stirps 'pień tłumaczenie.
 • GISER: Krzyżówka giser przest. odlewacz, wykwalifikowany robotnik pracujący w giserni, przest. odlewni. Etym. - nm. Giesser 'jw.' od giessen 'lać; odlewać; wlewać (w formę tłumaczenie.
 • Co znaczy Milieu Juste Co to jest ostrożny kurs polit., pośredni pomiędzy krańcowymi koncepcjami; por. aureus mediocritas. Etym. - z Pascala (Myśli o religii, 3, 3) 1692 r.; potem - ustalenie charakteryzujące rządy (1830-48) " tłumaczenie.
 • LICHENOLOGIA: Słownik lichenologia bot. edukacja o porostach. Etym. - gr. leichēn 'porost'; zobacz -logia tłumaczenie.
 • Co znaczy Delegacja Czym jest pełnomocników (delegatów), reprezentantów, wysłanników jakiejś zbiorowości; deputacja; wyjazd w kwestiach służbowych; piśmienne upoważnienie do takiego wyjazdu. delegatura przedstawicielstwo tłumaczenie.
 • KORONA: Co oznacza monarchy jako oznaka władzy; władza monarsza; hist. (Korona) rdzenna Polska, bez Litwy; górna część (drzewa, okwiatu; drogi, wału, zapory; zęba; rogów jelenia); sztuczna osłona korony zęba; waluta tłumaczenie.
 • Co znaczy Domina Emax Tłumaczenie emax domina ?Xac., pani z namiętnością do zakupów, pasjonująca się zakupami. Etym. - z Owidiusza (Sztuka kochania, 1, 421 tłumaczenie.
 • OSZLIFOWANY: Przykłady oszlifowany zobacz szlif tłumaczenie.
 • Co znaczy Procura Per Definicja per procura wł., w zastępstwie; opierając się na pełnomocnictwa. Etym. - zobacz per-; prokura tłumaczenie.
 • SYNANTROP: Encyklopedia powiązane z człowiekiem i jego działalnością, lecz nie oswojone i nie hodowane poprzez niego (jak mysz, szczur, wróbel, jaskółka, karaluch). Etym. - zobacz syn-; -antrop tłumaczenie.

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.

 • Definicja Int Co znaczy 1. interrupt przerwanie 2. integer liczba całkowita co to jest.
 • DMU: Krzyżówka Display and Metering Unit co to jest.
 • Definicja Keybcf Co to jest Foreign language KEYBoard program - Canadian-French co to jest.
 • DEW: Słownik Data Entry Window co to jest.
 • Definicja Dos Pc Czym jest Personal Computer - Disk Operating System co to jest.
 • DIGITAL CERTIFICATE: Co oznacza Cyfrowy certyfikat co to jest.
 • Definicja Wrk Tłumaczenie Windows Resource Kit co to jest.
 • FOLLOWING: Przykłady następujący, kolejny, poniższy co to jest.
 • Definicja Entity Definicja encja, jednostka co to jest.
 • GFI: Encyklopedia General Format Identifier co to jest.