pojęcia definicje gotowce do co to jest
Co to jest, co to znaczy? Gotowe rozwiązania zadania domowego ze szkoły - definicja, pojęcie.

Słownik i definicje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

  • Co to jest Seci Definicja Cooperative Initiative) Inicjatywa Współpracy w Południowo-Wschodniej Europie, zainaugurowana w Genewie 6 grudnia 1996, opiera się na współpracy Unia
  • Co to jest Opcja Europejska Definicja europejskich zarysowany w latach 60., zakładający wyzwolenie się spod wpływów Stanów Zjednoczonych i powstanie poprzez Europę trzeciej siły pomiędzy dwoma
  • Co to jest Agis Definicja grudnia 2007, w odniesieniu współpracy policyjnej i sądowej w kwestiach karnych w ramach obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, uruchomiony
  • Co to jest Luksemburg Definicja zachodniej Europie, graniczy z Belgią Francją i Niemcami. Stolica Luksemburg. Pow. 2586 km2, ludność około 0,5 mln, zróżnicowana etnicznie, raczej Francuzi

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy Dal Tłumaczenie dāl hindi, indyjska potrawa przyrządzana z soczewicy z ostrymi przyprawami
  • Co znaczy Proteron Hysteron Tłumaczenie przedtem'; figura stylistyczna, retoryczna (a. błąd logiczny), polegająca na odwróceniu naturalnego porządku, racjonalnej kolejności słów oznaczających zdarzenie (a. przesłanki i wniosku), na

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.