pojęcia definicje gotowce do co to jest
Co to jest, co to znaczy? Gotowe rozwiązania zadania domowego ze szkoły - definicja, pojęcie.

Słownik i definicje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

  • Co to jest Akcesyjne Negocjacje Definicja kierujący do rozszerzenia UE o państwa kandydujące z Europy Środkowo-Wschodniej. Obiektem n. nie jest majątek prawny Wspólnot Europejskich, gdyż przedtem czy
  • Co to jest Współpraca Bliższa Definicja flexibility) elastyczność integracyjna wychodząca naprzeciw dążeniom krajów, które chciałyby w określonej dziedzinie integracji europejskiej nawiązać bliższą
  • Co to jest Pericles Definicja 200205, w odniesieniu zamiany, wspierania i kształcenia w dziedzinie ochrony euro przed fałszerstwami, uruchomiony opierając się na decyzji Porady UE z 17
  • Co to jest Apec Definicja Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy Tenno Tłumaczenie tenno jap., nazwa cesarza japońskiego, która od czasu rewolucji Meidzi w 1868 r. etapowo zastąpiła tradycyjną nazwę - mikado
  • Co znaczy Knaster Tłumaczenie Etym. - nm. K(a)naster 'jw.' prawdop. z hiszp. canastro 'kosz wiklinowy' prawdop. od gr. kánastron 'koszyk' z kánna, zobacz kanister; tytoń był eksportowany z Ameryki Płd. w koszach

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.