pojęcia definicje gotowce do co to jest
Co to jest, co to znaczy? Gotowe rozwiązania zadania domowego ze szkoły - definicja, pojęcie.

Słownik i definicje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

 • Co to jest Pakt Bezpieczeństwa i Stabilizacji w Europie Co to jest zaproponowany poprzez francuskiego premiera Edouarda Balladura rządowi 9 czerwca 1993. Projekt postulował zwołanie konferencji paneuropejskiej z udziałem krzyżówka.
 • CŁO ANTYSUBWENCYJNE: Definicja cło wyrównawcze krzyżówka.
 • Co to jest Obrachunkowy Trybunał Co znaczy Księgowych, Trybunałem Audytorów albo Trybunałem Rewizyjnym, organizacja Wspólnoty Europejskiej kontrolująca ich finansową politykę, dochody i opłaty. Prowadzi krzyżówka.
 • TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA: Słownik regionami, definicja określone w art. 2 konwencji madryckiej z 1980 jako każde razem podjęte działanie mające na celu umocnienie i dalszy postęp sąsiedzkich krzyżówka.
 • Co to jest Pomerania Euroregion Znaczenie Stronami umowy były Komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego i miasto Szczecin ze strony polskiej, a ze strony niemieckiej Komunalgemeinschaft krzyżówka.
 • CENA ŚLUZY: Czym jest wieprzowiny, drobiu i jaj spoza terenu Wspólnoty. C.ś. określana jest zwykle na poziomie ceny ogólnoświatowej. W wypadku, gdy ceny na rynku Wspólnoty krzyżówka.
 • Co to jest zasada Europy ŕ la carte Co oznacza zasada elastyczności krzyżówka.
 • AKCESJA: Krzyżówka kandydujących do UE. Podstawę prawną przyjęcia państwa do UE stanowi art. 49 (dawny art. O) Traktatu o UE, stanowiący, Iż pierwszym etapem procesu akcesyjnego krzyżówka.
 • Co to jest Stokrotka Europejska Najlepszy ekologiczne, funkcjonujące aktualnie w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Porady UE nr 1980/2000/EC i decyzje dotyczące poszczególnych krzyżówka.
 • WIZA UNII EUROPEJSKIEJ: Przykłady członkowskie UE cudzoziemcom z krajów trzecich na wjazd i pobyt krótkoterminowy. W przekonaniu rozporządzenia Porady UE z 15 marca 2001 w kwestii sporządzenia krzyżówka.

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

 • Co znaczy Sedentarny Co to jest sedentarny zool. osiadły na dnie, na skałach a. roślinach podwodnych; przest. (o człowieku prowadzącym) nieruchawy, siedzący (tryb życia). Etym. - ?Xac. sedentarius 'siedzący' od sedēre, zobacz sesja tłumaczenie.
 • FETYSZ: Definicja magiczną, uważany za wcielenie bóstwa, bożyszcze; por. amulet. fetyszyzm etn. kult fetyszów, bałwochwalstwo; med. zboczenie, kierujące zainteresowania seksualne ku przedmiotom (na przykład częściom tłumaczenie.
 • Co znaczy Relative Co znaczy relative [wym. reletiw] zespołowa akrobacja spadochronowa. Etym. - z angielskiego: 'zależny; jw.' od późn.z łaciny relativus zobacz relatywny tłumaczenie.
 • PRO I KONTRA: Słownik pro i kontra za i przeciw. Etym. - ?Xac. pro 'za', por. pro-; contra, zobacz kontr(a tłumaczenie.
 • Co znaczy Bisior Znaczenie błyskawicznie krzepnącej wydzieliny nie wszystkich małżów morskich (zwł. z okolic Tarentu w płd. Włoszech) wykorzystywane im jako oprzęd a. do zakotwiczania się na dnie; staroż., śrdw. tkanina tłumaczenie.
 • SALUKI: Czym jest płn.afrykańskich i azjatyckich psów gończych, wysokich, szczupłych, szybkonogich, o wąskiej głowie, długich uszach, długim puszystym ogonie i gładkiej, jedwabistej sierści w kolorach od białego tłumaczenie.
 • Co znaczy Koncypient Co oznacza urzędnik; kancelista; referent biurowy, adwokacki, notarialny i tym podobne koncypować przest. układać, obmyślać coś. Etym. - ?Xac. concipiens dpn. concipientis p.pr. od concipere, zobacz koncepcja tłumaczenie.
 • DOMESTYKACJA: Krzyżówka udomowienie (zwierząt). domicyl prawn. miejsce zamieszkania, stała siedziba osoby fiz. a. prawn.; umowne miejsce wypełnienia zobowiązania pieniężnego (na przykład weksla). Etym. - ?Xac. domesticus tłumaczenie.
 • Co znaczy Neoklasycyzm Najlepszy klasycyzm współczesny; różnorodne tendencje w kulturze europ. XIX i XX w. nawiązujące do antycznej tradycji gr.-rz. i do klasycystyczno-barokowej spuścizny XVII i XVIII w. Etym. - zobacz neo tłumaczenie.
 • TIMOKRACJA: Przykłady rozwoju polit., na którym godności polit. i społ. nadawane są należycie do majątku; plutokracja; (platońska) faza rozwoju polit., na którym panującą zasadą jest umiłowanie honoru a. chwały. Etym tłumaczenie.

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.

 • Definicja Av Co to jest Audiovisual co to jest.
 • HOP: Definicja przeskok, hop, etap, skok co to jest.
 • Definicja Maem Co znaczy Mute All Except Me co to jest.
 • SMU: Słownik System Management Utility co to jest.
 • Definicja Xml Znaczenie eXtensible Markup Language co to jest.
 • SWAIS: Czym jest Simple Wide Area Information Server co to jest.
 • Definicja Xdf Co oznacza Extended Density Format co to jest.
 • NISP: Krzyżówka Networked Information Services Project co to jest.
 • Definicja Polymorphism Static Najlepszy polimorfizm statyczny co to jest.
 • TC: Przykłady Test Control co to jest.