pojęcia definicje gotowce do co to jest
Co to jest, co to znaczy? Gotowe rozwiązania zadania domowego ze szkoły - definicja, pojęcie.

Słownik i definicje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

 • Co to jest Elastyczności Zasada Co to jest Amsterdamskiego zasada, odpowiednio z którą państwa członkowskie, wg własnego uznania, mogą się ściślej integrować pomiędzy sobą, pod warunkiem Iż między krzyżówka.
 • TINA: Definicja mechanizm oceny potrzeb infrastrukturalnych w transporcie krzyżówka.
 • Co to jest Equal Co znaczy mająca na celu udzielenie krajom członkowskim bezzwrotnej pomocy przeznaczonej na finansowanie programów działań zwalczających wszelakie przejawy dyskryminacji krzyżówka.
 • PLAN SCHILLERA: Słownik K. Schillera w 1969, polegający się na koncepcji ekonomistów integracji walutowej. Zakładał dochodzenie do EMU w etapach: 1. koordynacja polityk gospodarczych krzyżówka.
 • Co to jest Obligatoryjne Wydatki Znaczenie nałożonych na Wspólnotę Europejską opierając się na traktatu rzymskiego i innych powiązanych z nim aktów prawnych. Odpowiednikiem tego typu kosztów są środki krzyżówka.
 • EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY: Czym jest Bank, EIB) został utworzony na mocy traktatu rzymskiego, realizuje własne statutowe cele z wyjątkiem budżetu ogólnego Wspólnoty Europejskiej. Działalność EBI krzyżówka.
 • Co to jest repatriacja obywateli państw trzecich Co oznacza imigracyjną UE. W jej ramach mają zostać uregulowane sprawy powiązane z powrotem do państwie pochodzenia obywateli krajów trzecich nielegalnie przebywających w krzyżówka.
 • STATUS OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STATUS UCHODŹCY W UNII EUROPEJSKIEJ: Krzyżówka status osoby ubiegającej się o azyl w UE krzyżówka.
 • Co to jest Pakt Stabilizacji dla Południowo-Wschodniej Europy Najlepszy rozwiązania konfliktów, odbudowy i rozwoju Bałkanów. Została przyjęta na szczycie UE w Kolonii 10 czerwca 1999. Powyżej czterdzieści państw i organizacji krzyżówka.
 • MIĘDZYRZĄDOWA KONFERENCJA AKCESYJNA: Przykłady akcesyjnych między krajami członkowskimi a państwami kandydującymi. Obrady MKA toczą się na dwóch poziomach: na szczeblu szefów delegacji krajów członkowskich krzyżówka.

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

 • Co znaczy Candiru Co to jest zool. maleńki krwiopijny sum, żyjący w Amazonce, regularnie pasożytujący w komorach skrzelowych ryb słodkowodnych, lecz również wślizgujący się w otwory ciała człowieka (a. innego ssaka), z których tłumaczenie.
 • FALSYFIKAT: Definicja element (pieniądz, dokument, dzieło sztuki). falsyfikator ten, kto podrabia; fałszerz. Etym. - śrdw.z łaciny falsificatio 'podrabianie' od ?Xac. falsus, zobacz falset tłumaczenie.
 • Co znaczy Ponton Oinopa Epi Co znaczy epi oinopa ponton gr., na morze ciemne jak wino (a. po morzu ciemnym jak wino); por. epitheton ornans. Etym. - z Homera (Iliada 1, 350, passim tłumaczenie.
 • VOX CLAMANTIS IN DESERTO: Słownik vox clamantis in deserto ?Xac., głos wołającego na puszczy (Wulgata, Izajasz, 40, 3; Ew. wg Mat., 3, 3 i in tłumaczenie.
 • Co znaczy Patena Znaczenie patena Kośc. rz.kat. talerzyk metalowy, wewnątrz pozłacany, na którym kładzie się hostię w okresie mszy. Etym. - ?Xac. patena, patina 'miska; patelnia' z gr. patánē 'jp.'; por. patyna tłumaczenie.
 • SUMMA CUM LAUDE: Czym jest summa cum laude, zobacz cum laude tłumaczenie.
 • Co znaczy Opsis Co oznacza OPSJA, -OPSIS w złożeniach: widzenie określonego rodzaju a. w ustalonych uwarunkowaniach; ogląd; pogląd; przegląd. Etym. - gr. ópsis 'widzenie; widok; oko; wzrok'; por. autopsja; biopsja; synopsis tłumaczenie.
 • LAMANTYNA: Krzyżówka lamantyna zool. zobacz manat. Etym. - fr. lamantin 'jw.' z la manati 'jw.' z hiszp. manatí, zobacz manat tłumaczenie.
 • Co znaczy me nemo ministro fur erit Najlepszy me nemo ministro fur erit ?Xac., nie będę pomocnikiem złodzieja; nikt przy mojej pomocy kraść nie będzie. Etym. - z Juwenalisa (Satyry, 3, 46 tłumaczenie.
 • PREFEKT: Przykłady hist. w Księstwie Warszawskim) adm. naczelnik departamentu, prowincji, okręgu, policji miejskiej; katecheta; duchowny rz.kat. sprawujący nadzór nad klerykami w seminariach duchownych; tytuł kardynała tłumaczenie.

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.

 • Definicja Principle Relativity Co to jest zasada relatywizmu co to jest.
 • SERVICE: Definicja usługa co to jest.
 • Definicja Clc Co znaczy Clear Carry Flag co to jest.
 • CNA: Słownik Certified NetWare/Network Administrator co to jest.
 • Definicja Umb Znaczenie Upper Memory Block co to jest.
 • NAS: Czym jest Network Application Support [DEC co to jest.
 • Definicja Popa Co oznacza Pop All Registers co to jest.
 • TBK: Krzyżówka ToolBooK co to jest.
 • Definicja Spl Najlepszy System Programming Language co to jest.
 • KEYBSG: Przykłady Foreign language KEYBoard program - Swiss-German co to jest.