pojęcia definicje gotowce do co to jest
Co to jest, co to znaczy? Gotowe rozwiązania zadania domowego ze szkoły - definicja, pojęcie.

Słownik i definicje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

 • Co to jest siły cywilne ds. utrzymania pokoju Unii Europejskiej Co znaczy peacekeeping force) odpowiednio z decyzjami podjętymi w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, powinny powstać do 2003 w celu ułatwienia krzyżówka.
 • TRANSGRANICZNA OCHRONA ŚRODOWISKA: Krzyżówka jedna z zasad polityki ochrony środowiska Wspólnoty stanowiąca, Iż działania podejmowane w jednym kraju nie mogą pogarszać stanu środowiska w innym krzyżówka.
 • Co to jest Arion Co to jest funkcjonująca w państwach UE od 1976 jako oddzielny program. W jego ramach organizowane są krótkie wizyty studyjne dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie krzyżówka.
 • COREPER: Słownik Komitet Stałych Przedstawicieli krzyżówka.
 • Co to jest Awangardy Zasada Czym jest zasada elastyczności krzyżówka.
 • EUROPA KONCENTRYCZNYCH KRĘGÓW: Co oznacza Maastricht, wskazująca na sposobność stopniowego realizowania poprzez poszczególne państwa zapisanej w nim Unii Gospodarczej i Walutowej. Jej pojawienie się krzyżówka.
 • Co to jest Równowagi Zasada Tłumaczenie konieczności utrzymywania stanu równowagi w budżecie UE (planowane opłaty nie mogą przekroczyć planowanych dochodów, art. 199 traktatu EWG). W przypadkach krzyżówka.
 • PROGRAMY UZUPEŁNIAJĄCE: Przykłady realizacji wieloletniego programu ramowego, gdzie uczestniczą tylko nie wszystkie, zainteresowane państwa członkowskie, z kolei Wspólnota Europejska finansuje krzyżówka.
 • Co to jest Komitologia Definicja komitetów powołanych poprzez Radę UE jako narządzie realizacji funkcji wykonawczych Komisji Europejskiej. Odpowiednio z art. 145 Traktatu o Wspólnocie krzyżówka.
 • PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE: Encyklopedia sektorem publicznym (państwowym i samorządowym) a sektorem prywatnym (raczej podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi). W założeniach wspólne krzyżówka.

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

 • Co znaczy Kafia Co znaczy kufia, kafia, arab., arabskie nakrycie głowy; kwadratowy kawał płótna złożony w pół po przekątnej, zaciśnięty na głowie dwoma krążkami sznura, zazw. z koziej sierści, zwanej agal tłumaczenie.
 • SIC VOLO SIC IUBEO: Krzyżówka sic volo, sic iubeo... zobacz hoc volo, sic iubeo tłumaczenie.
 • Co znaczy Huan Co to jest huan koreań., waluta Korei Płd. (= 100 dzon tłumaczenie.
 • IMPEDANCJA: Słownik elektr., akustycznych, mech.). impedimenta, impedymenta prawn. przeszkody w zawarciu małżeństwa. Etym. - fr. impédance 'jw.' i ?Xac. impedimentum 'przeszkoda, tama' od impedire 'hamować; uwikłać'; im tłumaczenie.
 • Co znaczy Pickup Czym jest do rozwożenia towarów, obudowany zazw. na podwoziu samochodu osobowego. Etym. - z angielskiego: 'przygodna, romansowa znajomość; akcelerator; jw.; adapter gramofonu' od pick up 'podnosić; zbierać tłumaczenie.
 • RENTGEN: Co oznacza a. rentgenowskiego, z którą powiązane wtórne promieniowanie cząstkowe wytwarza liczba jonów mogącą przenieść 1 jednostkę elektrostatyczną ładunku; lampa, aparat Roentgena (rentgenowski) do tłumaczenie.
 • Co znaczy omne tulit punctum qui miscuit utile dulci Tłumaczenie omne tulit punctum qui miscuit utile dulci ?Xac., ten zyskał uznanie wszystkich, kto połączył przyjemne z pożytecznym. Etym. - z Horacego (Sztuka poetycka, 343 tłumaczenie.
 • PENTEKOST: Przykłady nazwa święta Zesłania Ducha Św. (por. Dzieje Ap. 2, 1-13), transformacji żyd. Zielonych Świąt, święta związanego z nadaniem praw na górze Synaj, pierw. święta rolniczego; zobacz Szawuot tłumaczenie.
 • Co znaczy Virga Definicja virga deszcz, który wymienia się w parę wodną przed spadnięciem na ziemię. Etym. - n.z łaciny 'rózga, gałązka tłumaczenie.
 • WERSALIKI: Encyklopedia sporych liter alfabetu; por. kapitaliki. werset wiersz a. fragment tekstu (na przykład z Biblii a. z Koranu) stanowiący pewną całość (rytmiczną). Etym. - nm. Versalien 'wersaliki' (od Vers 'wiersz tłumaczenie.

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.

 • Definicja Vc Co znaczy Voltage Control co to jest.
 • DOLBY PRO LOGIC: Krzyżówka co to jest.
 • Definicja As Co to jest Autonomous System co to jest.
 • LTE: Słownik Line Terminating Equipment co to jest.
 • Definicja 7447 Czym jest BCD to 7-segment decoder with ripple blank input (active low outputs co to jest.
 • FIELD VARIABLE: Co oznacza zmienna polowa co to jest.
 • Definicja Scope Tłumaczenie Simple Communications Programming Environment [Hayes co to jest.
 • PHONE LOG: Przykłady dziennik rozmów telefonicznych co to jest.
 • Definicja Lbl Definicja Label co to jest.
 • PIER: Encyklopedia Procedures for Internet/Enterprise Renumbering co to jest.