czek co to jest
Co to jest Czek? Opis bankowi, by wypłacił okazicielowi albo wskazanej na czeku osobie ustaloną.

Czy przydatne?

Definicja Czek

Definicja z ang. Check, z niem. überprüfen.

Co to jest CZEK: Pisemne, bezwarunkowe polecenie wydane bankowi, by wypłacił okazicielowi albo wskazanej na czeku osobie ustaloną sumę pieniężną, będącą na rachunku wystawcy czeku

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na C

Co znaczy Cesja:
Definicja pisemna umowa, na mocy której dotychczasowy właściciel praw (cedent) przenosi je, na czas oznaczony albo nie oznaczony, na osobę trzecią (cesjonariusza czek co to jest.
Co znaczy Czek Krosowany:
Definicja czek, na którym naniesiono dwie równoległe linie, przebiegające ukośnie albo poprzecznie na jego przedniej stronie. Linie te ograniczają krąg osób, które mogą dostać zapłatę tego czeku czek definicja.
Co znaczy Cesja:
Definicja wierzytelności; umowa poprzez którą wierzyciel przenosi własną wierzytelność na osobę trzecią. Osobę przenoszącą własną wierzytelność nazywa się cedentem, a osobę przyjmującą czyjeś prawa czek co znaczy.
Co znaczy Certyfikat Depozytowy:
Definicja wartościowy o charakterze pożyczkowym wystawiony normalnie na okaziciela. Zaświadcza, Iż jego nabywca udziela emitentowi pożyczki na ściśle określony czas, otrzymując z tego tytułu płaca w formie czek słownik.
Co znaczy Czek Potwierdzony:
Definicja czek zawierający oświadczenie banku (trasata), Iż ma on pokrycie w środkach zdeponowanych na rachunku wystawcy czek znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: