dług co to jest
Co to jest Dług? Opis drugiej, wskutek którego staje się ona posiadaczem pewnej wierzytelności.

Czy przydatne?

Definicja Dług

Definicja z ang. Debt, z niem. Schuld.

Co to jest DŁUG: zobowiązanie podjęte wobec osoby drugiej, wskutek którego staje się ona posiadaczem pewnej wierzytelności

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na D

Co znaczy Deficyt:
Definicja saldo wykazujące niedostateczną rozmiar przychodów zarejestrowanych w danym okresie w relacji do kosztów dług co to jest.
Co znaczy Dywidenda:
Definicja część zysków danej firmy akcyjnej należna każdemu z akcjonariuszy dług definicja.
Co znaczy Dochód Z Papieru Wartościowego:
Definicja rentowność akcji, depozytów bankowych i innych instrumentów finansowych dług co znaczy.
Co znaczy Dewaluacja:
Definicja dobrowolne obniżenie poprzez władze gospodarcze albo ustawodawcze parytetu krajowego pieniądza dług słownik.
Co znaczy Deflacja:
Definicja obniżka cen dług znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: