dług co to jest
Co to jest Dług? Opis drugiej, wskutek którego staje się ona posiadaczem pewnej wierzytelności.

Czy przydatne?

Definicja Dług

Definicja z ang. Debt, z niem. Schuld.

Co to jest DŁUG: zobowiązanie podjęte wobec osoby drugiej, wskutek którego staje się ona posiadaczem pewnej wierzytelności

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na D

Co znaczy Deklaracja Wekslowa:
Porównanie Deklaracja składana łącznie z wekslem in blanco, zawierająca porozumienie z wierzycielem co do metody wypełnienia weksla dług co znaczy.
Krzyżówka Deflacja:
Dlaczego obniżka cen dług krzyżówka.
Co to jest Deprecjacja:
Jak lepiej w systemie zmiennych (płynnych) kursów, spadek wartości kursu walutowego. Jej przeciwieństwem jest aprecjacja dług co to jest.
Słownik Deprecjacja:
Kiedy pomniejszenie wartości. W rachunkowości przedsiębiorstwa deprecjacja znaczy zmniejszenie wartości pieniężnej jednej z pozycji aktywów dług słownik.
Czym jest Dochód Z Papieru Wartościowego:
Od czego zależy rentowność akcji, depozytów bankowych i innych instrumentów finansowych dług czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: