gotówka co to jest
Co to jest Gotówka? Opis środki płatnicze, na które składają się monety i banknoty definicja.

Czy przydatne?

Definicja Gotówka

Definicja z ang. Cash, z niem. Bargeld.

Co to jest GOTÓWKA: środki płatnicze, na które składają się monety i banknoty

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na G

Co znaczy Giełda:
Definicja regularne spotkania osób chcących zawrzeć transakcji kupna-sprzedaży gotówka co to jest.
Co znaczy Giełda Papierów Wartościowych:
Definicja zorganizowany rynek, na którym dokonywane są operacje kupna i sprzedaży papierów wartościowych wprowadzonych poprzez ich wystawców - emitentów - albo proponowanych poprzez nich posiadaczy gotówka definicja.
Co znaczy Gwarant Emisji:
Definicja organizacja zobowiązana do wypełnienia wszystkich obowiązków emitenta papierów wartościowych, o ile ten nie będzie do tego zdolny gotówka co znaczy.
Co znaczy Giełda Towarowa:
Definicja organizacja wykorzystywana zorganizowanemu funkcjonowaniu rynków dóbr i usług. Obiektem obrotów są surowce spożywcze i przemysłowe podzielone na fundamentalne ekipy produktów gotówka słownik.
Co znaczy Giełda Papierów Wartościowych W Warszawie:
Definicja akcyjna Skarbu Państwa powołana w 1991 roku na mocy ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, realizująca funkcji pierwotnego i wtórnego rynku kapitałowego gotówka znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: