gwarancja co to jest
Co to jest Gwarancja? Opis przez zobowiązanie się banku inwestycyjnego albo innej instytucji.

Czy przydatne?

Definicja Gwarancja

Definicja z ang. Warranty, z niem. Garantie.

Co to jest GWARANCJA: zabezpieczenie finansowania transakcji przez zobowiązanie się banku inwestycyjnego albo innej instytucji finansowej do zakupu akcji, których nie uda się sprzedać innym inwestorom. Zobowiązanie spółki ubezpieczeniowej do przejęcia ryzyka ubezpieczenia

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na G

Co znaczy Giełda Papierów Wartościowych W Warszawie:
Definicja akcyjna Skarbu Państwa powołana w 1991 roku na mocy ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, realizująca funkcji pierwotnego i wtórnego rynku kapitałowego gwarancja co to jest.
Co znaczy Giełda Papierów Wartościowych:
Definicja zorganizowany rynek, na którym dokonywane są operacje kupna i sprzedaży papierów wartościowych wprowadzonych poprzez ich wystawców - emitentów - albo proponowanych poprzez nich posiadaczy gwarancja definicja.
Co znaczy Gwarantowanie Emisji:
Definicja pośredników finansowych, którzy przejmują obligacje emitowane poprzez pożyczkobiorcę, a w dalszym ciągu odsprzedają je osobom handlującym papierami wartościowymi lub sami lokują je w inwestycjach gwarancja co znaczy.
Co znaczy Gwarancja Bankowa:
Definicja zobowiązanie banku-gwaranta, Iż po spełnieniu poprzez uprawniony podmiot (beneficjenta gwarancji) ustalonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone ustalonymi w tym zapewnieniu dokumentami gwarancja słownik.
Co znaczy Gotówka:
Definicja środki płatnicze, na które składają się monety i banknoty gwarancja znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: