holding co to jest
Co to jest Holding? Opis nabywaniu i posiadaniu udziałów (akcji) w innych przedsiębiorstwach celem.

Czy przydatne?

Definicja Holding

Definicja z ang. Holding, z niem. Festhalten.

Co to jest HOLDING: firma, której działalność bazuje na nabywaniu i posiadaniu udziałów (akcji) w innych przedsiębiorstwach celem przejęcia nad nimi kontroli i zarządzanie ich działalnością

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na H

Co znaczy Handel:
Porównanie towarowo-pieniężna forma zamiany dóbr i usług holding co znaczy.
Krzyżówka Hipoteka Kaucyjna:
Dlaczego Hipoteka stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieoznaczonej - wpisana do księgi wieczystej holding krzyżówka.
Co to jest Hipoteka:
Jak lepiej zastaw na nieruchomości należącej do dłużnika na rzecz wierzyciela holding co to jest.
Słownik Holding Finansowy:
Kiedy dwóch podmiotów, gdzie podmiotem dominującym jest organizacja finansowa, a w skład ekipy wchodzą wyłącznie albo w większości banki albo instytucje finansowe i co najmniej jednym podmiotem zależnym holding słownik.
Czym jest Hipoteka:
Od czego zależy prawna rzeczowego zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych. Ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem (właścicielem nieruchomości) poprzez wpis do holding czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: