trwały majątek co to jest
Co to jest Majątek trwały? Opis poprzez firmę w celu ich długookresowego zastosowania w prowadzonej.

Czy przydatne?

Definicja Majątek trwały

Definicja z ang. Fixed assets, z niem. Das Anlagevermögen.

Co to jest MAJĄTEK TRWAŁY: ogół dóbr kupionych albo wytworzonych poprzez firmę w celu ich długookresowego zastosowania w prowadzonej działalności

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na M

Co znaczy Makler:
Definicja licencjonowany pośrednik giełdowy, uprawniony do przeprowadzania operacji giełdowych w ramach określonego ustawą monopolu majątek trwały co to jest.
Co znaczy Majątek:
Definicja całość dóbr i wierzytelności netto danej osoby majątek trwały definicja.
Co znaczy Marka:
Definicja ogół czynników niematerialnych składających się na rynkową wartość spółki majątek trwały co znaczy.
Co znaczy Marrying:
Definicja na giełdzie; operacja kupna albo sprzedaży zbywalnych walorów dokonywana na uwarunkowaniach rynkowych, lecz poza obrębem rynku majątek trwały słownik.
Co znaczy Marża:
Definicja Stała wartość wyrażona w punktach procentowych, określona poprzez bank majątek trwały znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: