majątek co to jest
Co to jest Majątek? Opis całość dóbr i wierzytelności netto danej osoby definicja.

Czy przydatne?

Definicja Majątek

Definicja z ang. Wealth, z niem. Immobilien.

Co to jest MAJĄTEK: całość dóbr i wierzytelności netto danej osoby

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na M

Co znaczy Marża:
Definicja różnica między ceną sprzedaży a kosztem nabycia majątek co to jest.
Co znaczy Makler:
Definicja licencjonowany pośrednik giełdowy, uprawniony do przeprowadzania operacji giełdowych w ramach określonego ustawą monopolu majątek definicja.
Co znaczy Marża:
Definicja Stała wartość wyrażona w punktach procentowych, określona poprzez bank majątek co znaczy.
Co znaczy Marka:
Definicja ogół czynników niematerialnych składających się na rynkową wartość spółki majątek słownik.
Co znaczy Majątek Trwały:
Definicja ogół dóbr kupionych albo wytworzonych poprzez firmę w celu ich długookresowego zastosowania w prowadzonej działalności majątek znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: