makler co to jest
Co to jest Makler? Opis uprawniony do przeprowadzania operacji giełdowych w ramach określonego.

Czy przydatne?

Definicja Makler

Definicja z ang. Broker, z niem. Makler.

Co to jest MAKLER: licencjonowany pośrednik giełdowy, uprawniony do przeprowadzania operacji giełdowych w ramach określonego ustawą monopolu

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na M

Co znaczy Marka:
Definicja ogół czynników niematerialnych składających się na rynkową wartość spółki makler co to jest.
Co znaczy Majątek:
Definicja całość dóbr i wierzytelności netto danej osoby makler definicja.
Co znaczy Marrying:
Definicja na giełdzie; operacja kupna albo sprzedaży zbywalnych walorów dokonywana na uwarunkowaniach rynkowych, lecz poza obrębem rynku makler co znaczy.
Co znaczy Majątek Trwały:
Definicja ogół dóbr kupionych albo wytworzonych poprzez firmę w celu ich długookresowego zastosowania w prowadzonej działalności makler słownik.
Co znaczy Marża:
Definicja różnica między ceną sprzedaży a kosztem nabycia makler znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: