marka co to jest
Co to jest Marka? Opis ogół czynników niematerialnych składających się na rynkową wartość spółki.

Czy przydatne?

Definicja Marka

Definicja z ang. Mark, z niem. Marke.

Co to jest MARKA: ogół czynników niematerialnych składających się na rynkową wartość spółki

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na M

Co znaczy Makler:
Definicja licencjonowany pośrednik giełdowy, uprawniony do przeprowadzania operacji giełdowych w ramach określonego ustawą monopolu marka co to jest.
Co znaczy Marża:
Definicja Stała wartość wyrażona w punktach procentowych, określona poprzez bank marka definicja.
Co znaczy Majątek:
Definicja całość dóbr i wierzytelności netto danej osoby marka co znaczy.
Co znaczy Marrying:
Definicja na giełdzie; operacja kupna albo sprzedaży zbywalnych walorów dokonywana na uwarunkowaniach rynkowych, lecz poza obrębem rynku marka słownik.
Co znaczy Majątek Trwały:
Definicja ogół dóbr kupionych albo wytworzonych poprzez firmę w celu ich długookresowego zastosowania w prowadzonej działalności marka znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: