marrying co to jest
Co to jest Marrying? Opis sprzedaży zbywalnych walorów dokonywana na uwarunkowaniach rynkowych.

Czy przydatne?

Definicja Marrying

Definicja z ang. Marrying, z niem. Marrying.

Co to jest MARRYING: na giełdzie; operacja kupna albo sprzedaży zbywalnych walorów dokonywana na uwarunkowaniach rynkowych, lecz poza obrębem rynku

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na M

Co znaczy Marża:
Definicja Stała wartość wyrażona w punktach procentowych, określona poprzez bank marrying co to jest.
Co znaczy Makler:
Definicja licencjonowany pośrednik giełdowy, uprawniony do przeprowadzania operacji giełdowych w ramach określonego ustawą monopolu marrying definicja.
Co znaczy Majątek:
Definicja całość dóbr i wierzytelności netto danej osoby marrying co znaczy.
Co znaczy Marka:
Definicja ogół czynników niematerialnych składających się na rynkową wartość spółki marrying słownik.
Co znaczy Marża:
Definicja różnica między ceną sprzedaży a kosztem nabycia marrying znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: