marża co to jest
Co to jest Marża? Opis Stała wartość wyrażona w punktach procentowych, określona poprzez bank.

Czy przydatne?

Definicja Marża

Definicja z ang. margin, z niem. Marge.

Co to jest MARŻA: Stała wartość wyrażona w punktach procentowych, określona poprzez bank

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na M

Co znaczy Makler:
Definicja licencjonowany pośrednik giełdowy, uprawniony do przeprowadzania operacji giełdowych w ramach określonego ustawą monopolu marża co to jest.
Co znaczy Majątek:
Definicja całość dóbr i wierzytelności netto danej osoby marża definicja.
Co znaczy Marrying:
Definicja na giełdzie; operacja kupna albo sprzedaży zbywalnych walorów dokonywana na uwarunkowaniach rynkowych, lecz poza obrębem rynku marża co znaczy.
Co znaczy Marża:
Definicja różnica między ceną sprzedaży a kosztem nabycia marża słownik.
Co znaczy Majątek Trwały:
Definicja ogół dóbr kupionych albo wytworzonych poprzez firmę w celu ich długookresowego zastosowania w prowadzonej działalności marża znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: