wartościowy papier co to jest
Co to jest Papier wartościowy? Opis reprezentujący dany walor - akcje, czeki, obligacje, weksle.

Czy przydatne?

Definicja Papier wartościowy

Definicja z ang. security, z niem. Sicherheit.

Co to jest PAPIER WARTOŚCIOWY: dokument albo tytuł prawny reprezentujący dany walor - akcje, czeki, obligacje, weksle, listy zastawne

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na P

Co znaczy Portfel Papierów Wartościowych:
Definicja zbiór papierów wartościowych o zróżnicowanym stopniu ryzyka, posiadany poprzez inwestorów pakiet papierów wartościowych papier wartościowy co to jest.
Co znaczy Prawo Poboru:
Definicja zmaterializowane w formie zdobywalnego waloru albo kuponu upoważnienie poprzez akcjonariusza danej firmy dodatkowych akcji legalnie przydziału albo prawa subskrypcji papier wartościowy definicja.
Co znaczy Prywatyzacja:
Definicja zmiana stosunków własnościowych polegająca na zwiększeniu udziału osób prywatnych w procesie gospodarowania papier wartościowy co znaczy.
Co znaczy Papier:
Definicja każdy dokument stanowiący podstawę wierzytelności albo prawa własności, które może być obiektem negocjacji na rynkach kapitałowych papier wartościowy słownik.
Co znaczy Płatności Annuitowe (Renty):
Definicja płatności wykonywane w równej wysokości i w równych odstępach czasu papier wartościowy znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: