premia co to jest
Co to jest Premia? Opis różnica między ceną papierów wartościowych na rynku wtórnym a ceną emisji.

Czy przydatne?

Definicja Premia

Definicja z ang. Bonus, z niem. Bonus.

Co to jest PREMIA: na rynku papierów wartościowych; różnica między ceną papierów wartościowych na rynku wtórnym a ceną emisji lub nominalną

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na P

Co znaczy Procent:
Definicja cena usługi płacona poprzez pożyczkodawcę na rzecz pożyczkobiorcy, który nabywa w zamian prawo do korzystania z pewnej sumy pieniędzy w okresie premia co to jest.
Co znaczy Pasywa:
Definicja pozycja w bilansie podmiotu gospodarczego, obrazująca źródło finansowania składników majątkowych - aktywów premia definicja.
Co znaczy Płatności Annuitowe (Renty):
Definicja płatności wykonywane w równej wysokości i w równych odstępach czasu premia co znaczy.
Co znaczy Pożyczka:
Definicja której pożyczkodawca stawia ustaloną kwotę albo rzecz do dyspozycji pożyczkobiorcy, a ten zobowiązuje się do jej zwrotu po upływie określonego terminu. W przeciwieństwie od kredytu pożyczka udzielana premia słownik.
Co znaczy Papier:
Definicja każdy dokument stanowiący podstawę wierzytelności albo prawa własności, które może być obiektem negocjacji na rynkach kapitałowych premia znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: