sola własny weksel co to jest
Co to jest Weksel własny (sola)? Opis zobowiązuje się do wypłaty wskazanej osobie (remitentowi.

Czy przydatne?

Definicja Weksel własny (sola)

Definicja z ang. A promissory note (sola), z niem. Ein Schuldschein (sola).

Co to jest WEKSEL WŁASNY (SOLA): dokument, przez który wystawca zobowiązuje się do wypłaty wskazanej osobie (remitentowi) albo na jej zlecenie określonej sumy w określonym terminie

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na W

Co znaczy Wierzyciel:
Definicja osoba, która na mocy zobowiązania dłużnika może żądać od niego wykonania określonego świadczenia weksel własny (sola) co to jest.
Co znaczy Weksel Handlowy:
Definicja zbywalny papier wartościowy, stwierdzający wierzytelność o określonej wysokości, płatny w trybie natychmiastowym albo we wskazanym terminie weksel własny (sola) definicja.
Co znaczy Wtórny Rynek Hipoteczny:
Definicja Market) - Rynek, na którym inicjatorzy hipotek mogą je sprzedać, uwalniając środki na dalsze udzielanie kredytów, dzielący fundusze hipoteczne wg państw, od obszarów o sporych zasobach finansowych weksel własny (sola) co znaczy.
Co znaczy Wydatek:
Definicja zorientowany transfer pieniężny od osoby dającej do otrzymującej (dla której stanowi on przychód weksel własny (sola) słownik.
Co znaczy Warant:
Definicja specjalna forma nadawana walorowi uwierzytelnionemu zastawem handlowym weksel własny (sola) znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: