wierzyciel co to jest
Co to jest Wierzyciel? Opis osoba, która na mocy zobowiązania dłużnika może żądać od niego.

Czy przydatne?

Definicja Wierzyciel

Definicja z ang. Creditor, z niem. Gläubiger.

Co to jest WIERZYCIEL: osoba, która na mocy zobowiązania dłużnika może żądać od niego wykonania określonego świadczenia

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na W

Co znaczy Warszawski Indeks Giełdowy:
Definicja WIG - oficjalny indeks dla akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wierzyciel co to jest.
Co znaczy Wydatek:
Definicja zorientowany transfer pieniężny od osoby dającej do otrzymującej (dla której stanowi on przychód wierzyciel definicja.
Co znaczy Weksel:
Definicja Papier wartościowy zobowiązujący wystawcę albo wskazaną poprzez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia określonej stawki pieniężnej w oznaczonym terminie wierzyciel co znaczy.
Co znaczy Weksel Własny (Sola):
Definicja dokument, przez który wystawca zobowiązuje się do wypłaty wskazanej osobie (remitentowi) albo na jej zlecenie określonej sumy w określonym terminie wierzyciel słownik.
Co znaczy Wkład Oszczędnościowy:
Definicja środki pieniężne zdeponowane poprzez osobę w banku jako lokata wierzyciel znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: