własny wkład co to jest
Co to jest Wkład własny? Opis koszcie finansowanej inwestycji. Środki, które powinien wnieść.

Czy przydatne?

Definicja Wkład własny

Definicja z ang. Own contribution, z niem. Eigenleistung.

Co to jest WKŁAD WŁASNY: Udział Kredytobiorcy w całkowitym koszcie finansowanej inwestycji. Środki, które powinien wnieść Kredytobiorca mogą obejmować: środki pieniężne, wartość przedpłat, rat, zadatków wniesionych na poczet zakupu/wykupu nieruchomości, wydatki poniesione poprzez Wnioskodawcę, powiązane z wykonywaną inwestycją i zaakceptowane poprzez Bank (do wydatków tych nie zalicza się wydatków związanych z uzyskaniem kredytu, jest to kosztu wyceny albo ekspertyzy określającej bankowo - hipoteczną wartość nieruchomości, wydatków opłat związanych z ustanowieniem zabezpieczeń, prowizji, opłat bankowych i tym podobne)

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na W

Co znaczy Winien:
Definicja podwójnej lewa kolumna rachunku zawierająca zapis operacji związanych ze stwierdzeniem długu obciążającego osobę trzecią przyjęcia dóbr i walorów do majątku przedsiębiorstwa albo podmiotu, a również wkład własny co to jest.
Co znaczy WSPÓLNOTA MAJĄTKOWA:
Definicja powstająca między małżonkami z chwilą zawarcia małżeństwa, obejmująca cały ich majątek. Małżonkowie odpowiadają wspólnym dorobkiem za własne zobowiązania, również te zaciągnięte tylko poprzez jednego wkład własny definicja.
Co znaczy Wskaźnik Dźwigni:
Definicja relacja kapitałów pochodzących z pożyczek do środków finansowych spółki wkład własny co znaczy.
Co znaczy Wartość Nieruchomości:
Definicja przy określaniu wysokości kredytu, odzwierciedlająca wartość zabezpieczenia tego kredytu. Jest ona ustalana poprzez osobę uprawnioną opierając się na obowiązujących regulaminów prawnych wkład własny słownik.
Co znaczy WIBOR:
Definicja Warsaw Interbank Offered Rate), średnia stopa procentowa oferowana przy dawaniu lokaty innemu bankowi na rynku międzybankowym w Polsce wkład własny znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: