zabezpieczenie co to jest
Co to jest Zabezpieczenie 1? Opis aktywa stanowiące zabezpieczenie pożyczki w celu zagwarantowania.

Czy przydatne?

Definicja Zabezpieczenie 1

Definicja z ang. protection 1, z niem. Schutz 1.

Co to jest ZABEZPIECZENIE 1: (Collateral) - Nieruchomość albo inne aktywa stanowiące zabezpieczenie pożyczki w celu zagwarantowania spłaty długu

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na Z

Co znaczy Zadatek:
Definicja suma pieniędzy, którą kupujący przekazuje sprzedającemu w trakcie składania zamówienia, będąca gwarancją dokonania przyszłej transakcji zabezpieczenie 1 co to jest.
Co znaczy Znak Handlowy:
Definicja charakterystyczny obiekt oznaczenia danego towaru, stanowiący element własności handlowej zabezpieczenie 1 definicja.
Co znaczy Zabezpieczony Kredyt:
Definicja Secured Loan) - Kredyt, którego zabezpieczenie stanowi hipoteka (albo inna organizacja zabezpieczenie 1 co znaczy.
Co znaczy Złota Akcja:
Definicja akcja będąca w posiadaniu władz publicznych wyemitowana poprzez spółkę skarbu państwa albo spółkę kapitału mieszanego, która jest obiektem częściowej albo całkowitej prywatyzacji zabezpieczenie 1 słownik.
Co znaczy Zdolność Kredytowa:
Definicja Umiejętność Kredytobiorcy przy jego dochodach do obsługi spłaty kredytu wspólnie z odsetkami i innymi obciążeniami stałymi zabezpieczenie 1 znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: