zabezpieczenie co to jest
Co to jest Zabezpieczenie 2? Opis depozyt albo zastaw w celu zabezpieczenia wypełnienia.

Czy przydatne?

Definicja Zabezpieczenie 2

Definicja z ang. protection 2, z niem. Schutz 2.

Co to jest ZABEZPIECZENIE 2: (Security) - Rzecz oddana, złożona w depozyt albo zastaw w celu zabezpieczenia wypełnienia zobowiązania, zazwyczaj spłaty długu

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na Z

Co znaczy Zdarzenie Losowe:
Definicja nieprzewidziane wydarzenie, które może zakłócić realizację ustalonego programu albo doprowadzić do ukształtowania przyszłości niezgodnie ze sformułowaną prognozą zabezpieczenie 2 co to jest.
Co znaczy Zabezpieczenie 1:
Definicja Collateral) - Nieruchomość albo inne aktywa stanowiące zabezpieczenie pożyczki w celu zagwarantowania spłaty długu zabezpieczenie 2 definicja.
Co znaczy Zabezpieczenie Przejściowe:
Definicja czasowe) - zabezpieczenie użytkowane poprzez bank, przeważnie w formie ubezpieczenia kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym, do czasu prawomocnego wpisu hipoteki zabezpieczenie 2 co znaczy.
Co znaczy Zarząd:
Definicja organ firmy kapitałowej, który ma prawo i wymóg prowadzenia jej spraw zabezpieczenie 2 słownik.
Co znaczy Żyro:
Definicja poręczenie; w prawie wekslowym czynność polegająca na przyjęciu poprzez żyranta odpowiedzialności z tytułu weksla w razie niewypłacalności dłużnika zabezpieczenie 2 znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: