przejściowe zabezpieczenie co to jest
Co to jest Zabezpieczenie przejściowe? Opis poprzez bank, przeważnie w formie ubezpieczenia kredytu.

Czy przydatne?

Definicja Zabezpieczenie przejściowe

Definicja z ang. Security transition, z niem. Sicherheits Übergang.

Co to jest ZABEZPIECZENIE PRZEJŚCIOWE: (czasowe) - zabezpieczenie użytkowane poprzez bank, przeważnie w formie ubezpieczenia kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym, do czasu prawomocnego wpisu hipoteki

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na Z

Co znaczy Żyrant:
Definicja osoba, która zapewnia przejęcie zobowiązania ciążącego na innej osobie w wypadku, gdy ta nie wywiąże się z niego zabezpieczenie przejściowe co to jest.
Co znaczy Zyskowność:
Definicja umiejętność spółki do osiągania zysku zabezpieczenie przejściowe definicja.
Co znaczy Zdarzenie Losowe:
Definicja nieprzewidziane wydarzenie, które może zakłócić realizację ustalonego programu albo doprowadzić do ukształtowania przyszłości niezgodnie ze sformułowaną prognozą zabezpieczenie przejściowe co znaczy.
Co znaczy Zysk:
Definicja nieujemny rezultat finansowy przedsiębiorstwa zabezpieczenie przejściowe słownik.
Co znaczy Zaliczka:
Definicja opłata uiszczana z góry, pokrywająca część przyszłej należności zabezpieczenie przejściowe znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: