zabezpieczenie co to jest
Co to jest Zabezpieczenie? Opis roszczenie w relacji do aktywów uzyskiwane w zamian za udzielenie.

Czy przydatne?

Definicja Zabezpieczenie

Definicja z ang. Security, z niem. Schutz.

Co to jest ZABEZPIECZENIE: roszczenie w relacji do aktywów uzyskiwane w zamian za udzielenie pożyczki

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na Z

Co znaczy Zysk:
Definicja nieujemny rezultat finansowy przedsiębiorstwa zabezpieczenie co to jest.
Co znaczy Zobowiązanie:
Definicja czynność rodząca wymóg dokonania świadczenia na korzyść osób trzecich zabezpieczenie definicja.
Co znaczy Zadatek:
Definicja suma pieniędzy, którą kupujący przekazuje sprzedającemu w trakcie składania zamówienia, będąca gwarancją dokonania przyszłej transakcji zabezpieczenie co znaczy.
Co znaczy Zabezpieczenie 2:
Definicja Security) - Rzecz oddana, złożona w depozyt albo zastaw w celu zabezpieczenia wypełnienia zobowiązania, zazwyczaj spłaty długu zabezpieczenie słownik.
Co znaczy Zadłużenie:
Definicja Kredyt i inne należności podlegające zapłacie poprzez Kredytobiorcę, w tym odsetki i inne wydatki określone w umowie zabezpieczenie znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: