kredyt zabezpieczony co to jest
Co to jest Zabezpieczony kredyt? Opis Secured Loan) - Kredyt, którego zabezpieczenie stanowi.

Czy przydatne?

Definicja Zabezpieczony kredyt

Definicja z ang. secured loan, z niem. gesichertes Darlehen.

Co to jest ZABEZPIECZONY KREDYT: (Secured Loan) - Kredyt, którego zabezpieczenie stanowi hipoteka (albo inna organizacja)

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na Z

Co znaczy Zabezpieczenie 1:
Definicja Collateral) - Nieruchomość albo inne aktywa stanowiące zabezpieczenie pożyczki w celu zagwarantowania spłaty długu zabezpieczony kredyt co to jest.
Co znaczy Zdolność Kredytowa:
Definicja umiejętność kredytobiorcy do terminowej spłaty kredytu wspólnie z odsetkami zabezpieczony kredyt definicja.
Co znaczy Żyrant:
Definicja osoba, która zapewnia przejęcie zobowiązania ciążącego na innej osobie w wypadku, gdy ta nie wywiąże się z niego zabezpieczony kredyt co znaczy.
Co znaczy Zyskowność:
Definicja umiejętność spółki do osiągania zysku zabezpieczony kredyt słownik.
Co znaczy Zadłużenie Przeterminowane:
Definicja Saldo ujemne rachunku wywołane wypłatą kwot przewyższających saldo rachunku albo kwot przewyższających kwotę przyznanego limitu w saldzie debetowym zabezpieczony kredyt znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: